Swazimaa taistelee hiv:iä vastaan

Kirjoituksia

Julkaistu Demokraatissa kesäkuussa 2013

 

Swazimaassa on maailman korkein hiv-esiintyvyys. Tällä hetkellä  46% maan lisääntymisiässä olevista naisista on hiv-positiivisia. Maksutonta lääkitystä on nyt jo hyvin saatavilla ja tautiin kuolleisuus on saatu laskemaan viime vuosien aikana. Hoidon onnistumisesta kertoo, että lähes kaikki hiv-positiivisten äitien vauvat syntyvät hiv-negatiivisina. Suurena ongelmana on miten hiv-positiiviset äidit saadaan pysymään elossa ja pystymään huolehtimaan lapsistaan, sillä pahoja vitsauksia maassa ovat köyhyys ja aliravitsemus.

Swazimaa on absoluuttinen monarkia ja maata hallitsee itsevaltainen kuningas Mswati II. Maa kärsii samoista ongelmista kuin muutkin Saharan eteläpuoliset maat. Se on yksi monista kehittyvistä maista, jotka ovat ylittäneet keskitulotason rajan, mutta tulonjako on erittäin epätasainen ja 69 % ihmisistä elää köyhyysrajan alapuolella. Maan sijoitus inhimillisen kehityksen indeksissä on 140/187. Lapsikuolleisuus on korkea ja aliravitsemus yleistä. Nuorisotyöttömyys on yli 70 %. Swazimaassa yli 15-vuotiaista lukutaitoisia on jo 87 %. Koulutus onkin ollut vuodesta 2009 alkaen maksutonta ensimmäiset seitsemän vuotta, tosin luokkakoko voi olla hyvin korkea, jopa 100 oppilasta.

Afrikassa äitiyskuolleisuus on maailman suurinta, Swazimaassa 589 äitiä 100 000:sta kuolee synnytykseen liittyviin komplikaatioihin. Tästä määrästä viidesosa johtuu laittomista aborteista. Abortti on ollut maassa sallittu vuodesta 2006 lähtien hyvin rajoitetusti tietyin sosiaalisin tai lääketieteellisin syin, mutta tästä ei olla yleisesti tietoisia ja siksi laittomiin abortteihin turvaudutaan myös silloin kun se olisi laillisesti mahdollinen. Tuhannesta vastasyntyneestä 85 kuolee alle vuoden vanhana. Melkein puolet naisista on perhesuunnittelupalveluiden piirissä, mutta neljäsosalla sitä haluavista ei ole pääsyä niiden pariin. Näin on etenkin maaseudulla. Raskaana olevista 27 % on teini-ikäisiä. Nuoret tarvitsisivatkin selvästi lisää seksuaalivalistusta, koska seksikokemukset alkavat jo 16-vuotiaana. Kolmasosa alle 18-vuotiaista lapsista on kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä. Seksuaalinen hyväksikäyttö on maassa tabu eikä siitä haluta kertoa edes poliisille.  Paikallisten asiantuntijoiden mukaan tilanne on pahentunut, sillä ennen se kohdistui vain tyttölapsiin, mutta nyt myös poikiin.

Hiv-esiintyvyys on Swazimaassa maailman korkein; tällä hetkellä peräti 46% maan lisääntymisiässä olevista naisista on hiv-positiivisia ja 15-49-vuotiaista joka neljäs on sairastunut siihen. Väestön keski-ikä on laskenut 1950-luvun yli 50 vuodesta ja on tällä hetkellä vain 43 vuotta. Kuolleisuuden syynä on kolmessa neljästä tapauksesta hiv tai aids. Maan väestö on varsin pieni, noin 1,2 miljoonaa ja siitä on alle 15-vuotiaita melkein puolet. Aids-orpojen määrä on väestömäärään nähden suuri, noin 70.000 lasta. Hiv-ongelma kiellettiin pitkään ja lääkehoito sitä vastaan aloitettiin vasta 2004. Tavoitteena on taudista vapaa maa vuonna 2015. Väestöstä 80 % on nyt maksuttoman hiv-lääkityksen piirissä. Hallitus on panostanut tähän paljon ja hiv-kuolleisuus on saatu laskemaan viimeisen viiden vuoden aikana. Maa on yksi harvoista afrikkalaisista maista, joka on sitoutunut siihen, että vähintään 15 % sen budjetista kohdistuu terveyteen. Maa on saanut tukea myös EU:lta ja UNFPA:lta. Taudin tarttuminen äidiltä lapselle on saatu lähes kokonaan häviämään, sillä nyt jo 96 % hiv -positiivisten äitien vauvoista syntyy hiv-negatiivisina. Ongelmana onkin miten hiv-positiiviset äidit saadaan pysymään elossa ja pystymään huolehtimaan lapsistaan. Pahimpia vitsauksia ovat nyt nimenomaan köyhyys ja aliravitsemus.

Swazimaassa moniavioisuus on sallittua. Hyvänä esimerkkinä on kansan rakastama kuningas Mswati II, jolla on ollut jo 13 vaimoa. Moniavioisuus on yleisempää maaseudulla, jossa 2-3 vaimoa on tavallinen määrä, mutta kaupungeissa yleisempää on länsimainen yksiavioinen tapa. Toisaalta aviomiehen on mahdollista halutessaan ”ryhtyä swaziksi” ja ottaa toinen vaimo. Miehen tulee pystyä kuitenkin elättämään kaikki vaimonsa. Vaikean hiv-tilanteen syyt löytyvätkin osin moniavioisuudesta. Irtosuhteita ja seksikumppaneita on paljon ja tapa on yleisesti hyväksytty myös avioliitossa.  Seksisuhteet eivät läheskään aina ole suojattuja. Tällä hetkellä kondomeita on ilmaiseksi tarjolla hyvin yleisesti esim. yleisten tilojen wc:ssä, terveysasemilla tai nuorison suosimissa paikoissa. Ihmisiä myös valistetaan turvaseksistä ja hiv:ltä suojautumisesta monin tavoin mm. tienvarsimainoksin mikä näkyy katukuvassa tähän tapaan: ”Like you, Linda said ”I cheat because he does, iso ngeso” And Linda got HIV!” Silti ”tekosyitä” kondomien käyttämättömyyteen on paikallisten asiantuntijoiden mukaan paljon.

Swazimaassa valtion ohella myös kansalaisjärjestöt tarjoavat sosiaali- ja terveyspalveluita. FLAS (Family Life Association of Swaziland) on IPPF:n (The International Planned Paranthood Federation) jäsenjärjestö ja se tekee Swazimaassa ansiokasta ja vaikuttavaa työtä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyen, mukaan lukien hiv/aids. IPPF:n jäsenjärjestöjen tavoitteena on sellainen afrikkalainen yhteiskunta missä jokainen lapsi on toivottu ja jossa jokaisella on hyvä terveys ja jossa naisten ja nuorten lisääntymiseen liittyviä valintoja kunnioitetaan. On todettu, että yhdellä dollarilla perhesuunnitteluun voidaan säästää jopa 6-7 dollaria muussa kohtaa. FLAS:lla on Swazimaassa neljä klinikkaa ja nuorisokeskusta. Tavoitteena on ennaltaehkäisy tuottamalla ehkäisy- ja perhesuunnittelupalveluita, äitiysterveydenhuoltoa, lasten terveyspalveluita, psykososiaalista tukea ja seksuaalivalistusta. Hiv-, seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden integraatio on erityisen tärkeää, jotta ihmiset uskaltavat hakeutua testattaviksi ja hoitoon. Kun kaikki palvelut ovat saatavilla joko samoissa huoneissa tai ainakin samoissa rakennuksissa eivät hiv:iin sairastuneet tule leimatuksi, koska kukaan ei voi tietää millä asialla kukin keskuksessa asioi.

Syrjäseutujen yhteisöjen pääsy terveyspalveluiden piiriin on Swazimaassa vaikeaa. FLAS:lla on yksi kiertävä klinikka-auto, joka tarjoaa palveluita koko maan syrjäseutujen asukkaille. Swazimaan ehkä kaikkein köyhimmällä ja hankalimman kulkumatkan päässä olevalla alueella Ezindwendwenissä puutteita on paljon; turvallinen ja kohtuuhintainen kuljetus terveyspalveluiden mm. ammattimaisen synnytysavun piiriin puuttuu, terveyspalvelut sijaitsevat kaukana, vettä on huonosti saatavilla sadon kasvattamiseen ja elämiseen, jopa käärmeenpuremiin saatava vastamyrkky on niin kaukana, että apu ei ehdi ajoissa perille ja infrastruktuuri on muutenkin kovin puutteellinen. Kylän ainoat palvelut ovat koulu ja joka toinen viikko kylään saapuva klinikka-auto.

Kirjoittaja osallistui Euroopan parlamentin väestö- ja kehitysfoorumin matkalle Swazimaahan. Artikkelin tiedot perustuvat pääosin paikallisten asiantuntijoiden kanssa käytyihin keskusteluihin ja heidän esityksiinsä.