Turku-Pietari-Köln Valokuvaprojektin avajaispuhe

Kirjoituksia

Turku-Pietari-Köln Valokuvaprojektin avajaispuhe Mikaelin linnassa 28.10. 2011

 

Tänä vuonna vietämme Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta Turussa. Kulttuuripääkaupunkiohjelma on EU:n merkittävin kulttuurialoite ja sillä on suuri kansallinen ja kansainvälinen huomioarvo. Turku 2011 hankkeen päätavoitteina ovat hyvinvointi, kansainvälisyys, luova talous ja kulttuurivienti.

Vuoden 2011 aikana Turussa järjestetään tuhansia tapahtumia. Tavoitteenamme on tavoittaa lähes 2 miljoonaa osallistujaa. Tähän mennessä olemme tavoittaneet heistä jo 1,5 miljoonaa. Kulttuuripääkaupunkivuoden toteutuksessa on mukana tuhansia toimijoita. Valtaosa tapahtumista on ilmaisia eli ne ovat todellakin kaikkien tavoitettavissa.

Lähtökohtanamme Turussa on kulttuurin laaja määritelmä ja olemmekin tuoneet esille hyvin monenlaista kulttuuria: perinteisempien kulttuurimuotojen; musiikin, kuvataiteen, teatterin ja tanssin lisäksi sirkustaidetta, tiedekulttuuria, ruokakulttuuria ja kulttuurikuntoilua. Olemme tuoneet kulttuuria myös eri ihmisryhmille, lapsille, nuorille, vanhuksille, vammaisille, eri kaupunginosissa asuville ja monikulttuurisille ihmisille. Kulttuuria on myös tuotettu monin eri tavoin, niin että myös ihan tavalliset ihmiset, niin aikuiset kuin lapsetkin ovat päässeet osallistumaan kulttuurin tekemiseen.

Kulttuurin avulla voidaan vaikuttaa ihmisen psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Taiteen ja kulttuuritoiminnan avulla ihmiset voivat kartuttaa voimavarojaan ja löytää uusia keinoja hyvinvointinsa parantamiseen. Kulttuuritoimintaan osallistuminen lisää onnellisuuden kokemuksia ja elämän mielekkyyttä sekä vaikuttaa positiivisesti terveyteen ja pidentää jopa elinikää. Tämä meidän kaikkien kannattaa pitää mielessämme.

Kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmistossamme onkin runsaasti myös hyvinvointiin ihan suoraankin liittyviä hankkeita. Terveyskeskuksessa lääkärimme määräävät mm. kulttuurireseptejä.

Kulttuuripääkaupunkivuoden toteutuksessa on paikallisten ja alueellisten toimijoiden lisäksi mukana myös laajalti kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä erityisesti Itämeren alueella.

Itämeriyhteistyö toteutuu erityisen hienolla tavalla tässä Turun opetustoimen kulttuuripääkaupunkihankkeessa, yhteisöllisessä lasten ja nuorten valokuvausprojektissa Turku-Pietari-Köln, joka raottaa ovea lastemme ja nuortemme arkeen. Hankkeen työpajoja on toteutettu näissä kolmessa kaupungissa yhteensä 16 kertaa ja niihin on osallistunut lähes 300 lasta ja nuorta.

Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden yhtenä tavoitteena onkin kansainvälistyminen ja verkostojen luominen. Tämän Turku-Pietari-Köln hankkeen parissa tehty työ auttaa nuoria oman identiteetin löytämisessä ja vahvistaa nuoren itsetuntoa. Samalla se laajentaa lasten ja nuorten ymmärrystä toista kulttuuria kohtaan, opettaa lapsia toimimaan yhdessä samanikäisten eurooppalaisten kanssa ja rakentaa näin ystävyyskaupunkien välisiä suhteita. Eläköön kulttuuri!