Vain jos voittaisin lotossa

Kirjoituksia

Julkaistu 5.-6.10.2013 Turkulaisessa

 

Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskuntamme on rakennettu kolmen kärjen varaan. Näistä yksi on korkea työllisyysaste, toinen laaja veropohja ja kolmas kattavat julkiset palvelut sekä sosiaaliturva. Jos yksi näistä kärjistä ei ole terävä, on koko rakennelma vaarassa romahtaa.

Tämän hetkinen 69%:n työllisyysaste ei riitä ylläpitämään nykyistä hyvinvointia. Kärsimme valtion tulojen ja menojen epäsuhdasta. Taloussuhdanteet eivät ole ainut ongelmamme, olemme myös kolmoishaasteen edessä. Teollisuutemme kärsii rakennemuutoksesta, kilpailukykymme heikkenee ja väestö ikääntyy. Tarvitsemme kipeästi uutta kasvua ja lisää työtä. Näitä tavoitellaan valtion ensi vuoden budjetilla ja rakennepaketilla. Työllisyysasteen nousu prosentilla kilauttaisi julkiseen talouteemme kaksi miljardia euroa eli tuplasti sen mitä joudumme karsimaan kuntien tehtäviä.

Teollisuutemme rakennemuutos on saanut aikaan sen, että monet teollisuuden työpaikat ovat karanneet ulkomaille. Saattaa olla, että emme saa niitä koskaan takaisin. Suomi kuitenkin elää viennistä. Siksi yrittäjyys, etenkin pienten ja aloittavien yritysten osalta tarvitseekin enemmän tukea varsinkin yrittäjyyden alkuvaiheessa, jotta yritys saadaan autettua kasvuun.

Mietin kerran mitä tekisin, jos voittaisin lotossa. Sen tyypillisen ”maksaisin asuntolainat pois” lisäksi ajattelin ruveta yrittäjäksi. Uskaltaisin siis alkaa yrittäjäksi vain sellaisessa tilanteessa, jossa taloudellinen selusta olisi täysin turvattu! Monet ihmiset pelkäävät yrittäjyyden riskejä. Kuinka paljon yritteliäisyyttä jää tämän takia alkamatta?

Monilla työttömillä on toteuttamiskelpoisia bisnesideoita. Onko heillä oikeasti mahdollisuutta alkaa yrittäjäksi? Yrittäjyyden alussa saa apua, mutta jos yritys ei lähde kannattamaan, joutuu odottamaan pitkään pääsyä uudelleen sosiaaliturvan piiriin. Voisiko työttömyyspäiväraha ulottua niin pitkälle, että yritys alkaa elättää yrittäjän? Ruotsissa voi kahden vuoden ajan saada työttömyysturvaa yrittäjyyden ohella ja mikäli yritys ei kannata, voi jättäytyä takaisin työttömäksi. Voisiko tämä toteutua meilläkin?

Toisaalta meillä on paljon itsensä työllistäjiä, ammatinharjoittajia, freelancereita ja jopa pakkoyrittäjiä. Heidän tilanteensa on usein todella vaikea. Monissa tapauksissa heillä ei ole varaa maksaa itselleen riittävää eläkevakuutusta ja tavallisen sairausloman osuessa kohdalle ovat edessä lähes ylitsepääsemättömät taloudelliset ongelmat. Pienyrittäjät, yksinyrittäjät ja aloittavat yrittäjät pitää saada yhteiskunnan turvaverkon piiriin.