Vanhuspalvelulaissa on kyse ihmisoikeuksista

Kirjoituksia

Julkaistu Kulmakunnassa 5.10.2011

Suomi on hyvinvointivaltio, jossa heikoimmista pidetään huolta. Vanhusten kohdalla törmätään liian usein riittämättömiin palveluihin.  Nyt vanhuspalvelulaki on vihdoin kirjattu hallitusohjelmaan ja sen on määrä astua voimaan vuoden 2013 alussa.

Uuden lain myötä vanhusten asema paranee monin tavoin. Lakiehdotuksen mukaan ennaltaehkäisevää toimintaa lisätään ja vanhusten osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta vahvistetaan. Lisäksi vanhukset saisivat kunnalta oman sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen vastuuhenkilökseen. Tämä vastuuhenkilö olisi vanhuksen apuna ja tukena niin käytännön asioissa, kuten esimerkiksi hoito- tai hoivatarpeen suunnittelussa kuin opastajana esimerkiksi sosiaaliturva-asioissa. Lisäksi kuntiin perustettaisiin lakisääteiset vanhusneuvostot ajamaan juuri iäkkäitä koskevia asioita. 

Toivottavaa on, että lakiin saadaan vielä tehtyä joitakin parannuksia niiden ehdotusten perusteella, joita lakiluonnos lausuntokierroksella sai. Esimerkiksi henkilöstömitoituksista kaivataan lakiin selkeää kirjausta. Tällä hetkellä mitoitukset ovat vain suosituksia. On voitu huomata, että pelkät suositukset eivät kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan lain velvoittavuutta. Myös ammattitaitoisesta hoitohenkilökunnasta on pulaa. On pidettävä huoli siitä, että meillä on tarpeeksi sosiaali- ja terveydenhuollon ja nimenomaan geriatrian ammattilaisia toteuttamassa vanhusten palveluita. 

Tällä viikolla Suomessa vietetään vanhusten viikkoa. Vanhusten aseman turvaaminen ei saa jäädä kiinni rahasta, sillä vanhusten ihmisarvoisen hoidon ja hoivan turvaamisessa on kyse ihmisoikeuksista. Toivotan turvallista ja ihmisarvoista vanhusten viikkoa kaikille!