Vauhtiviikko: neljä isoa asiaa eteni

Kirjoituksia

Nyt ollaan siinä vaiheessa hallituskautta, että vaaleissa luvatut ja hallitusohjelmassa sovitut asiat menevät rivakasti eteenpäin. Viime viikko oli varsinainen vauhtiviikko, kun neljä isoa asiaa eteni.

Meille varsinaissuomalaisille tärkeä Turun tunnin juna nytkähti odotetusti eteenpäin. Valtio ja kunnat saivat sovittua hankeyhtiöstä, joka vastaa ratahankkeen suunnittelusta siihen asti, kunnes itse rakentaminen alkaa. Tämä mahdollistaa nyt EU-rahoituksen hakemisen sen suunnitteluun.

Asiakasmaksulaki uudistuu ja sen myötä perusterveydenhuollon maksuttomuus laajenee. Hoitajan vastaanotolle pääsee jatkossa maksutta eli hoitoon hakeutumisen esteet vähenevät eikä alaikäisten poliklinikka käynneistä peritä enää maksua. Iso asia etenkin lapsiperheille on se, että sairaan lapsen poliklinikka käynnit eivät jatkossa enää rasita perheiden taloutta. Terveydenhuollon maksukattoon lasketaan jatkossa mukaan myös suun terveydenhoito ja terapiamaksut eli maksukatto tulee täyteen aiempaa nopeammin ja maksurasitus samalla pienenee paljon sairastavien osalta. Esitys tullee eduskuntaan vielä tänä keväänä.

Mielenterveysongelmat ovat suurin työkyvyttömyyttä aiheuttava sairautemme. Kansallista mielenterveysstrategiaa palveluiden parantamiseksi on odotettu vuosia, mutta nyt se on vihdoin saatu valmiiksi. Palveluiden tulee vastata ihmisten tarpeita ja niiden pitää olla laaja-alaisia, yhteen sovitettuja ja niihin pitää päästä varhain ja nopeasti. Käytännössä tullaan mm. parantamaan varhaista tukea, psykoterapioiden saatavuutta perusterveydenhuollossa ja kuntouttavia palveluita.

Viime viikolla päästiin eteenpäin myös oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman toisen asteen eli lukion tai ammatillisen opiskelun kanssa. Uudistus tuo mukanaan paitsi vähintään toisen asteen koulutuksen jokaiselle nuorelle, jotta työllistyy, mutta myös taloudellista helpotusta perheille, niin että kenenkään opinnot eivät enää keskeydy opintojen kalleuden takia.

Maailmaa voidaan muuttaa. Tarvitaan vain rohkeutta.

Eeva-Johanna Eloranta