Vi kommer att klara detta tillsammans!

Kirjoituksia

Förra hösten deltog jag i en riksomfattande försvarskurs för att lära mig hur olika samhällssektorer fungerar i tider av allvarlig kris. I utbildningen ingick en övning där deltagare föreställde sig en krissituation, som sedan löstes i arbetsgrupper ledda av olika ”ministrar”. För att jag blev vald som ”statsminister” i 226:e kursen, var det min uppgift att ta ansvar för helheten.

Ett hot i övningen var en pandemi. Men jag trodde aldrig då att detta någonsin kunde bli verklighet. På kursen funderade man bara på ibruktagande av beredskapslagen. Nu är beredskapslagens ibruktagande verklighet. Vi, och vår statsminister Sanna Marin, har hamnat i en allvarlig kris.

I en krissituation är det särskilt viktigt att hålla sig lugn och fokusera på det väsentliga, det vill säga, att värna om människors liv och hälsa för det första. Det är vad vi har gjort. Genom att begränsa sociala kontakter, försöker man bromsa epidemin och sänka infektionstoppen så att vår hälso- och sjukvårds kapacitet räcker till för att vårda oss alla väl. Speciellt måste man nu ta hand om alla över 70 år och andra riskgrupper som är särskilt utsatta för allvarliga påverkningar av coronaviruset.

Virusutbrottet påverkar starkt även ekonomins återhämtningsförmåga. Många familjer drabbas nu av ekonomiska svårigheter. Regeringen Marin gör allt för att trygga utkomsten för de människor som nu permitteras eller förlorar sina jobb. Nivån på arbetslöshetsskyddet kommer tillfälligt att förbättras genom att avskaffa fem självriskdagar i början av arbetslösheten. Under undantagsförhållandet utvidgas arbetslöshetsskyddet tillfälligt också till företagare och frilansare.

Coronakrisen slår hårt mot företagen och ekonomin. Situationen är svårast inom turism-, transport- och fritidssektorer, där omsättningen kan ha sjunkit nästan helt och hållet. Regeringen har vidtagit kraftiga åtgärder för att säkerställa finansiering för företag och för att ge direkt företagsstöd. Förutom detta är det mycket viktigt att alla som kan, försöker hålla de ekonomiska hjulen att snurra på alla lämpliga sätt, till exempel genom att köpa presentkort för framtida bruk.

Finland valdes för tredje året i rad världens lyckligaste land. Vi finländarna, en lycklig nation, kommer att klara oss ur denna kris genom att ta hand om varandra. Krisen kommer att få många konsekvenser som vi inte ens kan föreställa oss för närvarande. Jag hoppas att en starkare känsla av gemenskap och omsorg om varandra kommer att vara en av dem.

Eeva-Johanna Eloranta (SDP), riksdagsledamot

Julkaistu: 09.04.2020 Åbo underrättelser