Vihapuheilla maalataan maalitauluja

Kirjoituksia

 

Julkaistu Turkulaisessa 14.9.2011

Mustana perjantaina 22.7. yhteiskunnallisesti aktiiviset demokraattiseen vaikuttamiseen uskovat norjalaiset nuoret joutuivat häikäilemättömän murhaajan uhreiksi. Teon motiivit lähtivät ahdasmielisestä ja suvaitsemattomasta keskustelusta, vihapuheesta, joka on vierasta ja pelottavaa kaikille, jotka kannattavat avointa, demokraattista ja suvaitsevaa yhteiskuntaa.

Wikipedian mukaan vihapuheella tarkoitetaan sellaista ilmaisua, jolla levitetään, yllytetään, edistetään tai oikeutetaan rotuviha, muukalaisviha, antisemitismi tai muunlainen viha, joka perustuu suvaitsemattomuuteen. Myös Suomessa ovat vihapuheet yleistyneet huolestuttavasti. Meidän kaikkien velvollisuus onkin puuttua näkyvästi ja määrätietoisesti tämän pienen vähemmistön toimintaan, joka ruokkii esimerkiksi muukalaisvihaa.

Suvaitsemattomuutta vähentää avoin keskustelu. Erilaisia mielipiteitä saa olla ja myös maahanmuutosta ja sen ongelmista tulee voida keskustella. Toisen ihmisen ihmisarvon kunnioittamisen pitää olla tämän keskustelun lähtökohta. Perustuslain mukaisesti meidän on sitouduttava ihmisarvon loukkaamattomuuteen ja tasa-arvoon. Usein ennakkoluulojen syynä ovat tietämättömyys tai väärät käsitykset, jotka olisivat oikaistavissa oikealla tiedolla. Monet esimerkiksi virheellisesti luulevat, että maahanmuuttajat saavat enemmän toimeentulotukea kuin muut. Toinen yleinen virhekäsitys on, että maahanmuuttajat syyllistyvät kantaväestöä enemmän rikoksiin, vaikka rikollisuusprosentti todellisuudessa on sama maahanmuuttajien ja kantaväestön keskuudessa.

Meidän suomalaisten tulee muistaa myös oma muuttoliikettä ja maastamuuttoa koskeva historiamme. 1800-luvun lopulta alkaneen muuttoliikkeen myötä Suomesta on muuttanut viimeisen 150 vuoden aikana noin miljoona ihmistä siirtolaisiksi ulkomaille. Mikäli nämä ihmiset eivät olisi muuttaneet ulkomaille, meitä Suomalaisia olisi nyt reilut 7 miljoonaa nykyisen 5,4 miljoonan sijasta. Tuota vajetta ovat korvanneet maahanmuuttajat, joiden tulo maahamme alkoi suuremmassa mittakaavassa 1990-luvulla. Ulkomailla syntyneitä on maassamme tällä hetkellä noin 255 000. Määrä on aika vähäinen verrattuna Suomesta pois muuttaneisiin.  

Suomalaisessa yhteiskunnassa kaikki ovat ainakin julkisesti sanoutuneet irti väkivallasta. Meillä on kuitenkin ihmisryhmiä, jotka maalaavat maalitauluja valmiiksi. Voivatko nämä ihmisryhmät olla olematta vastuussa, jos joku tämmöiseen maalitauluun ampuu?