På svenska

 • Tillgången till alkohol ökar – så också skadorna

  Alkohol är ett gift som orsakar 60 olika sjukdomar. På grund av alkohol går varje år mer än 37 000 levnadsår förlorade i förtid i Finland, indirekta dödsfall medräknade och vi förlorar årligen humankapital på 1,3 miljarder euro (enligt FCG).…

  Läs mer…

 • Skoltryggheten förbättras endast genom att åtgärda grundorsakerna till otryggheten

  Skolfred och skolsäkerhet berör oss alla. Man bör fästa uppmärksamhet vid de faktorer som ligger bakom skolskjutningarna. Det är häpnadsväckande att bakgrunden till skolskjutningarna förvånansvärt ofta är den kränkande behandling, ensamhet och utestängning som förövaren upplever. Enligt en undersökning (Leary,…

  Läs mer…

 • Äldreomsorg är en grundläggande rättighet

  Det finns brister i fråga om kost, hygien, blöjbyte, rehabilitering, social interaktion och utevistelser.I Justitieombudsmannens berättelser rapporteras om äldreomsorgens utmaningar under senare tid med uppkomna problem inom grundläggande rättigheter. Det finns brister i fråga om kost, hygien, blöjbyte, rehabilitering, social…

  Läs mer…