På svenska

 • Äldreomsorg är en grundläggande rättighet

  Det finns brister i fråga om kost, hygien, blöjbyte, rehabilitering, social interaktion och utevistelser.I Justitieombudsmannens berättelser rapporteras om äldreomsorgens utmaningar under senare tid med uppkomna problem inom grundläggande rättigheter. Det finns brister i fråga om kost, hygien, blöjbyte, rehabilitering, social…

  Läs mer…

 • Att vända inlärningsresultatens kurva uppåt kräver tid och flera åtgärder

  Publicerad i Åbo underättelsen 18.1.2024 Särskilt oroväckande är försämringen av de grundläggande färdigheterna.De senaste Pisaresultaten visar att våra inlärningsresultat fortsätter att sjunka, vilket är mycket oroväckande. De neråtgående resultaten är en dyster trend som pågått under hela 2000-talet och som…

  Läs mer…

 • Specialskyddet inom utbildningen blev tomt prat

  Efter riksdagsvalet hoppades jag i denna spalt (ÅU 15.6.2023) att Orpos regering skulle infria sitt löfte om att utbildningen omfattas av ett speciellt skydd. Tyvärr blev det inte riktigt så. Nedskärningslistan omfattar bland annat nedskärningar inom det fria bildningsarbetet med…

  Läs mer…