På svenska

 • Nu är det de ensamboendes tur

  Ensamboendet har ökat i Finland under hela 2000-talet. Trots denna utveckling är gruppen ensamstående osynlig inom politiken. Tillgången till tjänster för ensamboende och delaktighet i samhället måste tryggas bättre än för närvarande. Till exempel inom social- och hälsovårdstjänsterna bör personalen…

  Läs mer…

 • KRISER KAN ÖVERVINNAS

  Denna valperiod har varit mycket exceptionell. Vi har hamnat in i tre kriser. Efter att utmaningarna med coronapandemin lättade utbröt ett krig i Europa när Ryssland attackerade Ukraina. De gamla sanningarna om vår säkerhetspolitik ändrades. Vi här i Finland hade…

  Läs mer…

 • Lättnad i tider av stigande priser

  Vi lever i en mycket svår tid. Kriget i Ukraina berör oss alla. Kriget har inte bara försvagat medborgarnas känsla av trygghet, utan också medfört en hel del oro för försörjningen. Till följd av kriget har inflationen tilltagit, vilket betyder…

  Läs mer…