10.01.2012 ELORANTA RAJOITTAISI ENERGIAJUOMIEN MYYNTIÄ LAPSILLE

Tiedotteet

TIEDOTE 10.01.2012 / ELORANTA RAJOITTAISI ENERGIAJUOMIEN MYYNTIÄ LAPSILLE

 

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) jätti joulukuussa hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen koskien energiajuomien ja muiden runsaasti kofeiinia sisältävien tuotteiden myynnin kieltämistä lapsille.

Viime aikoina on mediassa käsitelty lasten energiajuomien käyttöön liittyviä ongelmia. Koulut, vanhempainyhdistykset ja kauppa ovat osoittaneet huolensa lasten ja nuorten energiajuomien lisääntyneestä kulutuksesta, sillä niiden sisältämä kofeiini voi aiheuttaa lapsille jo pieninäkin määrinä hermostuneisuutta, yliaktiivisuutta, jännittyneisyyttä ja levottomuutta vaikeuttaen mm. keskittymistä koulussa ja siten rauhattomuutta oppitunneilla.

Elintarvikelainsäädännössä ei ole kofeiinipitoisten tuotteiden myynnin rajoittamista koskevia säännöksiä. Näin ollen kauppa ei voi vedota elintarvikelakiin halutessaan rajoittaa vaikkapa energiajuomien myyntiä, ja Eloranta kysyikin asianomaiselta ministeriltä aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin energiajuomien ja muiden runsaasti kofeiinia sisältävien tuotteiden myynnin kieltämiseksi lapsille.

– Niillä paikkakunnilla, joissa kauppiaat ovat rajoittaneet myyntiä lapsille, on havaittu koulutyössä selkeää parannusta. Rauhattomuus on vähentynyt ja oppilaat keskittyvät opiskeluun paremmin, Eloranta toteaa.

Pohjoismaisessa STRIP-tutkimuksessa sekä Eviran tekemissä kansallisissa tutkimuksissa on todettu, että lapsille jo pienikin kofeiinimäärä voi aiheuttaa kiihtyneisyyttä, ärtyneisyyttä, jännittyneisyyttä ja levottomuutta. Lasten ja nuorten altistumisesta kofeiinille tutkittiin edellä mainitussa pohjoismaisessa riskinarvioinnissa. Sen tuloksena havaittiin jo pienillä kofeiinimäärillä haitallisia vaikutuksia, kuten kofeiininsietokyvyn lisääntymistä, vieroitusoireita, ahdistuneisuutta ja jännittyneisyyttä.

– Olisi täysin perusteltua kieltää energiajuomien myynti lapsille, Eloranta katsoo. – Itse neljän lapsen äitinä olen seurannut läheltä monen lapsen ja nuoren energianjuomien käyttöä. Olen varma siitä, että niiden käyttö lisää keskittymisvaikeuksia koulussa, koska energiajuomien avulla pystytään valvomaan pidempään mm. tietokonepelien ja netin äärellä mikä sitten kostautuu väsymyksenä ja keskittymisvaikeuksina jotka vielä kertatuvat energiajuomien kaikkien haittavaikutusten mukana. 

Vastauksessaan ministeri Koskinen toteaa, ettei energiajuomien ja muiden runsaasti kofeiinia sisältävien elintarvikkeiden myynnin rajoittamista mahdollistavia lainsäädännön muutoksia pidetä olemassa olevan tiedon valossa perusteltuina. Hänen mukaansa energiajuomien osalta ongelmallisena lasten kohdalla pidetään juomien sisältämää kofeiinia, ja käytössä olevan tiedon mukaan lasten kofeiinin saannista huomattava osa tulee kolajuomista ja nuorten kohdalla myös kahvista ja teestä. Koskisen mukaan kofeiinin liikasaannista aiheutuvia ongelmia ei näin ollen voida ratkaista pelkästään energiajuomien myyntiä rajoittamalla, vaan mikäli energiajuomien ja muiden runsaasti kofeiinia sisältävien elintarvikkeiden koostumuksen tai markkinoinnin sääntelyä pidetään tarpeellisena, tämä tulisi toteuttaa EU-tasolla.

Ministeri Koskisen vastauksen mukaan liiallisen kofeiininsaannin haittavaikutuksiin tulee ensisijaisesti vaikuttaa kuluttajainformaation, viestinnän ja kasvatuksen keinoin. Vastauksessaan hän tuo esiin, että elintarvikkeiden pakkausmerkintälainsäädännön mukaan yli 150 mg/l kofeiinia sisältävään juomaan on nimen yhteyteen tehtävä merkintä “Korkea kofeiinipitoisuus (…mg/ 100 ml)”. Suomessa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira edellyttää lisäksi, että energisjuomien pakkausmerkinnöissä on varoitus siitä, ettei. tuote sovi lapsille, raskaana oleville eikä kofeiiniherkille henkilöille.  Lisäksi tuotteissa tulee olla tieto suurimmasta vuorokautisesta käyttömäärästä tai varoitus liiallisen käytön haitoista.

Elorannan mukaan varoitusmerkinnät eivät lapsiin tehoa. – Eivät lapset ja nuoret varoitusmerkinnöistä piittaa. He menevät näiden outojen muoti-ilmiöiden mukana, ovat ne sitten terveellisiä tai eivät, hän huomauttaa.