10.2.2012 ELORANTA: LAKIA LASTEN KANSSSA TYÖSKENTELEVÄN RIKOSTAUSTAN SELVITTÄMISESTÄ MUUTETTAVA

Tiedotteet

TIEDOTE 10.2.2012 / Lakia lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämisestä on muutettava pikaisesti

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) patistaa hallitusta pikaisesti lakimuutokseen, jolla kiristettäisiin lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämisestä annettua lakia. Lain piiriin olisi hänen mukaansa saatava myös vapaaehtois- ja yritystoiminta. Eloranta jätti asiasta hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen perjantaina 10.2.2012

– Nykyisellään laissa on useita puutteita, jotka mahdollistavat myös seksuaalirikoksista aiemmin tuomitun pääsyn tekemisiin lasten ja nuorten kanssa. Edelleen liian usein viaton lapsi joutuu hyväksikäytetyksi sellaisen ihmisen toimesta johon lapsen tulisi voida luottaa., Eloranta sanoo.

Elorannan mukaan yhtenä ongelmana on se, että vain työsuhteeseen haettaessa hakijan on esitettävä ote rikosrekisteristään. Suomessa on kuitenkin valtavasti vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa, jossa ollaan läheisessä kontaktissa nimenomaan lapsiin. Kuitenkin mm. useimmat harrastus- ja urheiluseurat toimivat täysin vapaaehtoisten voimin.

– Tammikuussa esitetty Yle:n Silminnäkijä-ohjelma toi hyvin esiin lain puutteet esimerkkitapausten avulla. Esiin nousivat myös määrittelyongelmat, kuten minkälainen työ tehdään vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa, Eloranta huomauttaa.

Esimerkiksi Saarijärvellä tuomittiin koulun kiinteistönhoitaja vuosia jatkuneesta lasten hyväksikäytöstä viime vuonna. Tässäkään työsuhteessa ei tarvinnut taustaa tarkistaa koska henkilö ei ollut suoraan yhteydessä lapsiin; henkilö oli kunnan tilapalvelujen kautta palkattu työhön koulun kiinteistönhoitajaksi.

– Nyt tammikuussa 2012 myös lapsiasiavaltuutettu on vedonnut lain muuttamisen puolesta. Hänen mukaansa nykyinen laki ei riittävän hyvin estä seksuaalirikoksiin syyllistyneitä toimimasta lasten parissa. Siksi hallituksen olisi nyt pikaisesti puututtava asiaan, Eloranta esittää.  – Itse tein jo joulukuussa 2011 lakialoitteen,että kaikkien niiden henkilöiden, jotka asuvat tai oleskelevat säännöllisesti samoissa tiloissa, joissa alaikäisen kasvatus, opetus, hoito tai muu huolenpito tapahtuu, rikostausta voitaisiin selvittää.