11.5.2012 Eloranta: Myös aikuisten syömishäiriöiden hoitoon tarvitaan käypähoito- suositukset

Tiedotteet

Tiedote 11.5.2012 / julkaisuvapaa heti

ELORANTA: MYÖS AIKUISTEN SYÖMISHÄIRIÖIDEN HOITOON TARVITAAN KÄYPÄ HOITO- SUOSITUKSET

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on eilen jättänyt hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen Käypä hoito- suosituksen laatimisesta myös aikuisten syömishäiriöiden hoitoon. Eloranta toimii myös Syömishäiriöliitto SYLI Ry:n puheenjohtajana.

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia, joissa käsitellään suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Lasten- ja nuorten syömishäiriöiden hoitoa varten on laadittu vuonna 2009 käypä hoito– suositukset.

– Vaikka kiinnostus hoidon kehittämistä kohtaan onkin lisääntynyt viime vuosina, on Syömishäiriöliiton kokemusten mukaan syömishäiriöiden hoidossa yhä merkittäviä puutteita, kertoo Eloranta.

Elorannan mukaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä sekä erikoissairaanhoidon eri alojen keskinäistä verkostoitumista ja vuoropuhelua pitäisi lisätä merkittävästi, jotta syömishäiriöiden hoito muodostaisi ehjän kokonaisuuden, jossa on selkeät hoitopolut ja saumattomat hoitoketjut.

– Perusongelmana on se, että syömishäiriöiden moninaisuutta ei tunneta, vaan luullaan kyseessä olevan vain nuorten naisten sairaus; syömishäiriöitä voi kuitenkin olla myös aikuisilla sekä miehillä ja niitä voivat anoreksian lisäksi olla bulimia, ahmimishäiriö ja niiden yhdistelmät,  Eloranta sanoo.

Elorannan mukaan yhtenä ongelmana on myös hoitoon pääsyn eriarvoisuus eri puolilla maata, sillä kaikissa sairaanhoitopiireissä ei ole syömishäiriöhoitoa tarjoavaa syömishäiriöyksikköä. Hoidon saamiseen vaikuttaa myös syömishäiriön laatu ja sairastuneen ikä, tai se, onko sairastanut vähän aikaa vai useita vuosia. Hoidon saantiin vaikuttaa myös onko sairastunut koulu- tai opiskelijaterveydenhuollon piirissä, käyttääkö julkista terveydenhuoltoa, työterveyshuoltoa vai onko mahdollisuus yksityisten terveys- ja terapiapalveluiden käyttöön.

– Syömishäiriöiden hoidon laadun parantamisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää saada Käypä hoito- suositukset nyt vihdoin myös aikuisten syömishäiriöiden hoidon ohjenuoraksi, Eloranta esittää.