15.2.2012 MINISTERI SUHTAUTUI MYÖNTEISESTI TURUN VASTAEHDOTUKSEEN AMK-ALOITUSPAIKOISTA

Tiedotteet

TIEDOTE 15.2.2012 / Opetusministeri Gustafsson suhtautui myönteisesti Turun vastaehdotukseen ammattikorkeakoulujen aloituspaikoista

Turun ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä Turun kaupunki on valmistellut yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa vastaehdotuksen opetus- ja kulttuuriministeriön antamaan ammattikorkeakoulun aloituspaikkaleikkauksia koskevaan esitykseen.

Vastaehdotuksen luovuttivat ministeri Gustafssonille tänään 15.2.2012 eduskunnassa Turun apulaiskaupunginjohtaja Jouko K. Lehmusto ja Turun ammattikorkeakoulun vararehtori Olli Mertanen yhdessä alueen kansanedustajan, sivistysvaliokunnan jäsenen Eeva-Johanna Elorannan kanssa.

Kansanedustaja Eeva-Johanna Elorannan mukaan ministeri Gustafsson suhtautui turkulaisten esitykseen erittäin positiivisesti ja kiitteli vastuullista lähestymistapaa. – Keskustelussa tuli esiin ministerin tyytyväisyys siitä, että Turun esityksessä on pitäydytty alkuperäisessä aloituspaikkojen vähennystavoitteessa.  Ministeri myös muistutti, että aloituspaikkoja on katsottava valtakunnallisesti, ja niin että päätökset palvelevat tulevaisuuden työvoimatarpeita. Ministeri myös totesi, että hyvä työ otetaan aina huomioon, iloitsi Eloranta. – Tapaamisen perusteella uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet oman ehdotuksemme menestymiseen, hän jatkaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön esityksessä Turun ammattikorkeakoulusta häviäisi 177 aloituspaikkaa, ja säästöä kertyisi noin 1,7 miljoonaa euroa vuodessa. Vastaehdotuksessa aloituspaikkojen vähennys on sama, mutta ne on kohdennettu eri tavoin. Säästöjä syntyisi saman verran kuin ministeriön esityksessäkin.

Turun vastaehdotuksessa korostetaan kulttuurin merkitystä alueelle ja siinä esitetään musiikkipedagogian sekä muotoilun koulutuksen säilymistä alueella. Muotoilun osalta korostettiin erityisesti sen merkitystä alueen kansallisesti merkittäville vientiyrityksille. Myös matkailu- ravintola- ja talousalan koulutuksen poikkeuksellisen suurta merkitystä alueelle painotettiin ja tämä koulutusala halutaankin säilyttää Turussa, tosin supistettuna ja sulautettuna liiketalouden koulutusohjelmaan. Vastaehdotuksessa nostettiin esiin Turun ammattikorkeakoulun vahvuusalat, ja tätä profilointia selkeytettiin vähentämällä koulutusalat seitsemästä neljään. Näin siirrytään hallitusohjelman ja ministeriön tavoitteiden mukaisesti laajempiin koulutusrakenteisiin. 

Turussa on myös otettu vakavasti ministeriön huomautus Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen yhteistyön riittämättömyydestä. Nyt työnjakoa pyritään parantamaan, ja yhteistyötä on jo tiivistetty.