16.12.2011 ELORANTA RAJOITTAISI ENERGIAJUOMIEN MYYNTIÄ LAPSILLE

Tiedotteet

TIEDOTE 16.12.2011 / ELORANTA RAJOITTAISI ENERGIAJUOMIEN MYYNTIÄ LAPSILLE

 

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on tänään jättänyt hallitukselle  vastattavaksi  kirjallisen kysymyksen koskien energiajuomien ja muiden runsaasti kofeiinia sisältävien tuotteiden myynnin kieltämistä lapsille.

Viime aikoina on mediassa käsitelty lasten energiajuomien käyttöön liittyviä ongelmia. Koulut, vanhempainyhdistykset ja kauppa ovat osoittaneet huolensa lasten ja nuorten energiajuomien lisääntyneestä kulutuksesta, sillä niiden sisältämä kofeiini voi aiheuttaa lapsille jo pieninäkin määrinä hermostuneisuutta, yliaktiivisuutta, jännittyneisyyttä ja levottomuutta vaikeuttaen mm. keskittymistä koulussa ja siten rauhattomuutta oppitunneilla.

Elintarvikelainsäädännössä ei ole kofeiinipitoisten tuotteiden myynnin rajoittamista koskevia säännöksiä. Näin ollen kauppa ei voi vedota elintarvikelakiin halutessaan rajoittaa vaikkapa energiajuomien myyntiä, ja Eloranta kysyykin asianomaiselta ministeriltä aikooko hallitus ryhtyöä toimenpiteisiin energiajuomien ja muiden runsaasti kofeiinia sisältävien tuotteiden myynnin kieltämiseksi lapsille.

– Niillä paikkakunnilla, joissa kauppiaat ovat rajoittaneet myyntiä lapsille, on havaittu koulutyössä selkeää parannusta. Rauhattomuus on vähentynyt ja oppilaat keskittyvät opiskeluun paremmin, Eloranta toteaa.

Pohjoismaisessa STRIP-tutkimuksessa sekä Eviran tekemissä kansallisissa tutkimuksissa on todettu, että lapsille jo pienikin kofeiinimäärä voi aiheuttaa kiihtyneisyyttä, ärtyneisyyttä, jännittyneisyyttä ja levottomuutta. Lasten ja nuorten altistumisesta kofeiinille tutkittiin edellä mainitussa pohjoismaisessa riskinarvioinnissa. Sen tuloksena havaittiin jo pienillä kofeiinimäärillä haitallisia vaikutuksia, kuten kofeiininsietokyvyn lisääntymistä, vieroitusoireita, ahdistuneisuutta ja jännittyneisyyttä.