2.4.2012 ELORANTA: ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN NUORTEN YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISESSA ONGELMIA

Tiedotteet

Tiedote 2.4.2012 / ELORANTA:  ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN NUORTEN YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISESSA ONGELMIA

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on jättänyt perjantaina 30.3.2012 hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen yhteiskuntatakuun toteutumisesta erityistä tukea tarvitsevien nuorten osalta. Kysymyksen allekirjoittivat myös muut Sdp:n sivistysvaliokunnan  jäsenet. Asia nousi esiin valiokuntaryhmän vierailtua tammikuussa Turun Luolavuoren koulussa, joka tarjoaa perusopetusta erityistä tukea tarvitseville nuorille.

Hallitus on luvannut toteuttaa yhteiskuntatakuun, jonka mukaan jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan jatkomahdollisuus lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Eloranta huomauttaa kysymyksessään, että erityistä tukea tarvitsevilla nuorilla yhteiskuntatakuu ei tällä hetkellä toteudu ja siihen tulisi nyt kohdistaa erityishuomio.

– Huolena on erityistä tukea tarvitsevien nuorten perusopetuksen jälkeisten koulutuspaikkojen ja -alojen vähäisyys. Opiskelupaikkojen määrä on vuositasolla joustamaton ja liian pieni. Vaikka opiskelijoiksi hakeutuvien määrä vaihtelee ikäluokittain huomattavasti, ei tätä oteta huomioon aloituspaikkatarjonnassa, Eloranta huomauttaa.

Eloranta nostaa esiin myös ongelman aloituspaikkojen epätasaisesta jakautumisesta valtakunnallisesti.

– Esimerkiksi Varsinais-Suomessa erityistä tukea tarvitseville nuorille on aivan liian vähän jatko-opinto- ja kuntoutuspaikkoja. Turku on maakunnan keskus, joka tarjoaa palveluja perusopetuksen osalta yli kymmenen ympäristökunnan erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Turussa kaikista erityisoppilaista joka vuosi viidennes jää ilman jatko-opiskelumahdollisuutta, laajaa tukea tarvitsevista oppilaista jopa puolet.

Eloranta on huolissaan siitä, että juuri eniten tukea tarvitsevat nuoret saattavat peruskoulun jälkeen pudota täysin tyhjän päälle vaikka juuri heistä meidän tulee kantaa erityishuolta.

– Monissa tapauksissa 11 vuoden aikana saavutetut tulokset ja panostukset erityisoppilaiden perusopetuksessa saattavat valua nopeastikin hukkaan, kun itsenäiseen elämään valmentavat taidot unohtuvat ja nuori saattaa lopulta jopa laitostua.

Eloranta huomauttaa myös, että Suomessa on vain seitsemän ammatillista erityisoppilaitosta eri puolilla maata, jotka usein tarjoavat opetusta erityisryhmille sisäoppilaitosperiaatteella.

– Erityisnuoren on siis usein jo 15-vuotiaana muutettava toiselle paikkakunnalle, usein monen sadan kilometrin päähän kotoa vaikka samaan aikaan kannamme huolta lähikoulujen- ja lukioiden säilymisestä.