20.12.2011 ELORANTA ESITTÄÄ VALTAKUNNALLISEN OPETTAJIEN TUTKINTO- JA KELPOISUUSREKISTERIN PERUSTAMISTA

Tiedotteet

TIEDOTE 20.12.2011 / ELORANTA ESITTÄÄ VALTAKUNNALLISEN OPETTAJIEN TUTKINTO- JA KELPOISUUSREKISTERIN PERUSTAMISTA

 

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on tänään 20.12.2011 jättänyt hallitukselle toimenpidealoitteen valtakunnallisen opettajien tutkinto- ja kelpoisuusrekisterin perustamiseksi.

Tällä hetkellä maassamme ei ole käytössä rekisteriä vaaditun tutkinnon suorittaneista opettajista. Rekisterin puuttuminen aiheuttaa kunnissa ja oppilaitoksissa valtavasti töitä rekrytointiprosessien yhteydessä. Opettajan tehtäviin hakeutuvat opettajat joutuvat osoittamaan oman kelpoisuutensa erilaisin tutkinto- ja osatutkintotodistuksin, joiden perusteella opetuksen järjestäjä selvittää hakijoiden kelpoisuuden rekrytointia tehtäessä erikseen jokaisen hakijan kohdalla.

– Rekrytointiprosesseihin liittyy paljon hallinnollista työtä, mikä koulutuksen järjestäjien näkökulmasta merkittävästi vähenisi, jos olisi olemassa valtakunnallinen rekisteri, josta voisi vaivattomasti todeta opettajan tutkinnon ja siitä seuraavan kelpoisuuden rekrytointeja tehtäessä, Eloranta linjaa. – Koko maan tasolla puhutaan varovaisestikin arvioiden noin 300 henkilötyövuodesta, joka käytetään näiden kelpoisuuksien selvittämiseen, Eloranta jatkaa.

Erityisen haasteellisia ovat tilanteet, joissa opettajilla on siirtymäsäännöksiin liittyviä kelpoisuuksia tai ulkomainen tutkintotodistus. Mikäli olisi olemassa valtakunnallinen rekisteri, josta voisi vaivattomasti todeta opettajan tutkinnon ja siitä seuraavan kelpoisuuden, vähenisi koulutuksen järjestäjien edellä kuvattu hallinnollinen työ merkittävästi. Tällaisen rekisterin perustaminen ja ylläpito tulisi ensisijaisesti osoittaa niille oppilaitoksille (yliopistot), joilla on todistuksen anto-oikeus.

– Opettajan kelpoisuus kiinnostaa myös oppilaiden huoltajia sekä opiskelijoita. Tästä syystä tällaisen rekisterin tulisi ainakin osaltaan olla julkinen tai sen sisältämiä tietoja tulisi olla helppoa muulla tavoin saada koulutuksen järjestäjien ohella myös opiskelijoiden ja heidän vanhempiensa käyttöön. Tärkeää on, että rekisterin antama tieto olisi sisällöltään sellaista, että kansalaisten on sitä helppoa ymmärtää, Eloranta muistuttaa.