21.12.2011 ELORANTA HUOLISSAAN MASENNUKSEN VUOKSI ELÄKKEELLE JÄÄVISTÄ

Tiedotteet

TIEDOTE 21.12.2011 / ELORANTA HUOLISSAAN MASENNUKSEN VUOKSI ELÄKKEELLE JÄÄVISTÄ

 

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta on huolissaan masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien suuresta määrästä

Eduskunta kävi eilen budjettikäsittelyn yleiskeskustelun mm. sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalasta. Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) käytti keskustelussa puheenvuoron, jossa hän esitti huolensa mielenterveydellisistä syistä työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien suuresta vuosittaisesta määrästä.

Hallitusohjelmassa luvataan panostuksia työkyvyn ylläpitämiseen. Mielenterveysongelmat ovat tällä hetkellä suurin työkyvyttömyyttä aiheuttava tekijä Suomessa. Eläketurvakeskuksen mukaan viime vuonna 4100 henkilöä jäi työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen takia, ja heistä lähes puolet oli alle 30-vuotiaita nuoria. Vielä 1980-luvun alussa vain kolmisensataa suomalaista jäi vuodessa työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen vuoksi. Määrä on siis kasvanut huomattavasti, vaikkakin viimeisen parin vuoden aikana työkyvyttömyyseläkkeelle masennuksen vuoksi jääneiden määrä on ollut hienoisessa laskussa. Tällä hetkellä noin 38 000 suomalaista on tästä syystä työkyvyttömyyseläkkeellä

– Kysymyksessä on suuren mittaluokan kansallinen kysymys, jolla on sekä kansantaloudellisia että inhimilliseen hyvinvointiin liittyviä vaikutuksia. Meillä ei ole varaa näin suuriin määriin työkyvyttömiä, puhumattakaan sen aiheuttamasta inhimillisestä kärsimyksestä, Eloranta sanoo.

Eloranta korostaa työhyvinvoinnin tärkeyttä. – Osittain syitä löytynee työelämästä. Työ on muuttunut epävarmemmaksi ja kiireisemmäksi vaatien ihmisen psyykeltä enemmän. Nykypäivänä, kun työurien pidentäminen on ensiarvoisen tärkeää, tuleekin kohdistaa katseet ennen kaikkea työhyvinvointiin ongelman vähentämiseksi. 

Eloranta huomauttaa, että masennuksen yleistymisen ja pitkittymisen syynä on työelämän ongelmien lisäksi myös masennuksen hoitokäytännöt, jotka aiheuttavat turhaa työkyvyttömyyttä. Suomessa myönnetään masennuksen takia pidempiä sairaslomia kuin muualla maailmassa.

– Asiantuntijoiden mukaan pitkä työelämästä poissaolo pitkittää masennusoireita ja heikentää toipumista, Eloranta muistuttaa. – Kun ihminen jää kotiin katkeavat monet ihmissuhteet sekä rutiinit, itsetunto heikkenee, taloustilannekin heikkenee ja monet kokevat häpeää.

Työhön paluun kynnyksen on todettu kasvavan sairausloma pidentyessä. Jos työelämästä on masennuksen takia poissa 1-2- vuotta, on todennäköisyys palata alle 50 %.

Elorannalla on selvä näkemys, miten asioita tulisi muuttaa. – Olisi harkittava sairauslomajaksojen lyhentämistä ja samalla olisi lisätä osapäivärahan käyttöä. Moni jaksaisi olla työssä lyhempiä päiviä vaikka ei kokoaikatyötä masennuksen takia jaksaisikaan.

Eloranta muistuttaa myös ennaltaehkäisevän hoidon tärkeydestä. – Psykoterapiaa pitäisi olla enemmän ja nopeammin tarjolla. Nykyään sitä saa vasta usean kuukauden sairastamisen jälkeen.

Kansainvälisten hoitosuositusten mukaan terapia pitäisi aloittaa muutaman viikon sisällä sairastumisesta. Nopeasti aloitettu psykoterapia ehkäisee masennuksen kroonistumista. Asiantuntijoiden mukaan aktiivisemmalla masennuksen hoidolla saataisiin masennukseen johtavien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä puolitettua ja samalla työuria saataisiin pidennettyä merkittävästi.

-Todella toivon, että sosiaali- ja terveysministeriössä ryhdytään toimenpiteisiin tämän ongelman ratkaisemiseksi, Eloranta esitti istuntosalissa