26.6.2012 ELORANTA: YKSIN SUOMEEN TULLEIDEN TURVAPAIKANHAKIJALASTEN ASEMAA PARANNETTAVA

Tiedotteet

26.6.2012 ELORANTA: YKSIN SUOMEEN TULLEIDEN TURVAPAIKANHAKIJALASTEN ASEMAA PARANNETTAVA

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on jättänyt 21.6.2012 hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen koskien yksin Suomeen tulleiden turvapaikanhakijalasten asemaa. Viimeisen 20 vuoden aikana Suomeen on tullut yksin yli 4000 turvapaikkaa hakevaa lasta. Vuositasolla määrä on vaihdellut alle sadasta noin 700 lapseen vuodessa.

Käräjäoikeus määrää jokaiselle yksintulleelle turvapaikanhakijalapselle edustajan, joka valvoo, että lapsen etu tulee huomioiduksi ja hän saa asianmukaisen kohtelun Suomessa. Edustajan tehtäviin kuuluu mm. yhteistyö viranomaistahojen kanssa ja hän on mukana lapsen turvapaikkapuhuttelussa.

Elorannan mukaan tällä hetkellä Suomessa ei kuitenkaan yksintulleiden turvapaikanhakijalasten edustajajärjestelmä vastaa lasten tarpeita, sillä mikään taho ei vastaa järjestelmästä kokonaisvaltaisesti, eikä edustajana toimimiseen ole erityisiä vaatimuksia. Edustajien koulutuksessa on puutteita, lapsia siirrellään paikasta toiseen eikä edustajien riippumattomuutta voida taata. Tämä käy ilmi mm. Lastensuojelun Keskusliiton 30.5.2012 julkaistusta Ei omainen, eikä viranomainen -selvityksestä.

–          Myös edustajien riippumattomuus on vaarassa edustajien rekrytointi- ja palkkionmaksutapojen vuoksi, sillä edustajan rekrytoinnista vastaa alaikäisyksikkö missä lapsi asuu. Palkkion edustajalle maksaa puolestaan turvapaikkaprosessin ajalta Maahanmuuttovirasto, joka päättää lapsen oleskeluluvasta, kertoo Eloranta

Eloranta esittää kysymyksessä myös huolensa siitä, että että alaikäisten vastaanoton koordinointi on jakautunut Maahanmuuttovirastolle, sisäasiainministeriölle, työ- ja elinkeinoministeriölle ELY-keskuksille ja kunnille. Tämän vuoksi lapset joutuvat ennen itsenäisen elämän aloittamista muuttamaan useita kertoja ja jopa toiselle puolelle Suomea.

–          Lastensuojelun Keskusliitto on vedonnut sosiaali- ja terveysministeriöön, työ- ja elinkeinoministeriöön sekä sisäasiainministeriöön, jotta edustajajärjestelmä arvioidaan uudelleen ja havaitut puutteet korjataan. Kyllä tässä asiassa lapsen etu pitäisi asettaa etusijalle, vaatii Eloranta.