Eloranta Etyjissä: Venäjän hyökkäyssota pakottaa myös vihreään siirtymään

Tiedotteet

Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan jäsen, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) näkee, että Venäjän Ukrainassa aloittama hyökkäyssota nopeuttaa irrottautumista fossiilisista polttoaineista. Eloranta puhui yleiskokouksen talous-, tiede-, teknologia- ja ympäristökomiteassa Itävallan Wienissä torstaina.

”Sota aiheuttaa sanoin kuvaamatonta inhimillistä kärsimystä, taloudellisia menetyksiä ja ympäristötuhoja. Samalla Venäjän presidentti tulee vauhdittaneeksi vihreää siirtymää enemmän kuin kukaan yksittäinen henkilö, kun Eurooppa pyrkii irti energiariippuvuudestaan”, Eloranta totesi.

Venäjä on myös epäonnistunut yrityksissään luoda Eurooppaan taloudellista ja poliittista kaaosta.

”Sen sijaan sota on pakottanut muun maailman miettimään, miten sopeudutaan sodanjälkeiseen tilanteeseen, jossa pula niukkenevista luonnonvaroista on yhä suurempi uhka kaikille. Ilmaston lämpeneminen, tulvat, tulipalot ja muuttoliike edellyttävät yhteisiä toimia, ja Etyjin parlamentaarinen yleiskokous on yksi paikka etsiä yhteisiä vastauksia”, Eloranta päätti.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö on maailman laajapohjaisin turvallisuutta käsittelevä alueellinen järjestö. Euroopan ja Keski-Aasian maiden lisäksi jäseninä ovat Yhdysvallat ja Kanada. Parlamentaarisen yleiskokouksen näkyvin tehtävä on kansainvälinen vaalitarkkailu, minkä lisäksi yleiskokous antaa suosituksia ja ehdotuksia ministerineuvostolle sekä ottaa julkilausumillaan kantaa ajankohtaisiin politiikan tapahtumiin.

Parlamentaarisen yleiskokouksen talvi-istunto on koolla Wienissä 23.–24. helmikuuta.