ELORANTA HUOLISSAAN KARDIOLOGIEN ERIKOISLÄÄKÄRI- KOULUTUKSESTA

Tiedotteet

TIEDOTE 18.11.2011 /  ELORANTA HUOLISSAAN KARDIOLOGIEN ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSESTA

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on sosiaali- ja terveysministeriön laajapohjaisen työryhmäesityksen pohjalta valmistellut uutta asetusluonnosta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksista. On pelätty, että suunniteltu muutos pidentäisi sydänlääkäreiden koulutusta noin kolmella vuodella ja vaarantaisi asiantuntijoiden saatavuuden etenkin ruuhka-Suomen ulkopuolella.

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) jätti opetusministeri Gustafssonille asiasta kirjallisen kysymyksen.

– Asiantuntijoiden mukaan tällä hetkellä alan erikoislääkärikoulutus ja sydänpotilaiden hoito on laadukasta ja toimivaa. Miksi pitäisi muuttaa toimivaa järjestelmää, kysyy Eloranta. – Aikoinaan koulutusjärjestelmään on tehty muutoksia, joiden ansiosta meillä onkin tällä hetkellä kattava sairaalaverkosto, joka kohtelee tasapuolisesti kaikkia sydänpotilaita, asuinpaikasta riippumatta.

Ministeri Gustafsson toteaa vastauksessaan, että asetusehdotusta ollaan lähettämässä lausuntokierrokselle, ja sen sisällöstä päätetään vasta lausuntokierroksen jälkeen. Koulutusohjelmien muutosesitykset eivät näin ollen suoraan tarkoita, että erikoisalan järjestäytymistä terveydenhuollossa muutettaisiin. Kuten muillakin aloilla, koulutusohjelman sisällä voidaan painottua tai erikoistua eri tavoin, eikä esityksellä ole ollut tarkoitus laskea osaamisen tasoa tai laatua.

Ministeri Gustafsson tähdentää vastauksessaan myös, että opetus- ja kulttuuriministeriön näkemyksen mukaan koulutusaloilla itsellään tulisi olla nykyistä enemmän mahdollisuuksia päättää toimintamuodostaan. Uudesta erikoistumiskoulutuksen mallista on sovittava nykyisten toimijoiden kesken.