Eloranta: Kaikille yhteinen uskonnon opetus lisäisi kulttuurien välistä ymmärrystä

Tiedotteet

Tiedote

22.3.2013

 

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) haluaa korvata uskonnonopetuksen kaikille yhteisellä uskontotiedon ja etiikan oppiaineella. Elorannan mielestä ei ole hyvä asia, että tällä hetkellä luokan oppilaat hajoavat erilleen kun käsitellään tärkeitä maailmankatsomuksellisia, kasvatuksellisia, moraalisia ja eettisiä kysymyksiä, vaikka niiden pohtiminen olisi hyvä tehdä koko luokan, kaikkien eri uskontokuntiin kuuluvien oppilaiden kanssa kaikille yhteisellä oppiaineen tunnilla.

 

– Monessa Euroopan valtiossa on jouduttu toteamaan, ettei maahanmuuttajien integroituminen ole onnistunut odotetusti. Etenkin ennakkoluulot ovat olleet integroitumisen esteenä. Uskonnon opetuksella on katsottu olevan suvaitsevaisuuden ja ymmärryksen lisäämisessä keskeinen rooli, Eloranta summaa.

 

– Uskontojen merkitys yhteiskunnan ja kulttuurin ymmärtämiselle on keskeinen tämän päivän maailmassa, jossa globalisaatio, kansainvälinen liikkuvuus ja vuorovaikutus lisääntyvät, toteaa Eloranta.

 

­Peruskouluissa tulisikin siirtyä kaikille uskontokunnasta riippumatta yhteiseen uskontotiedon ja etiikan oppiaineen opetukseen, jossa käsitellään laajasti eri maailmankatsomuksia ja uskontoja sekä oppilaiden omasta elämästä nousevia uskontoon, suvaitsevaisuuteen ja ymmärrykseen kytkeytyviä sisältöjä. Tällaista lähestymistapaa uskonnon opetukseen sovelletaan Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Englannissa ja osassa Saksan osavaltioita. Suomen Eurooppa-koulussa opetetaan uskontoa yhteisenä, tiedollisena oppiaineena josta kokemukset ovat erittäin positiivisia.

 

– On tärkeää, että koulu tarjoaa oppilaille mahdollisuuden ymmärtää niin omaa kuin muitakin uskontoja ja elämänkatsomuksia suhteessa toisiinsa sekä suhteessa laajempaan kulttuuriin ja yhteiskuntaan, Eloranta toteaa.

 

– Kaikille yhteinen uskonnon ja etiikan opetus toisi mukanaan monenlaisia hyötyjä edistäen mm. opetuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Kaikille yhteinen oppiaine vähentäisi myös opetuksen sirpalemaisuutta ja helpottaisi työjärjestyksen laadintaa kouluissa. Olisi tärkeää, että maailmankatsomuksellisia, kasvatuksellisia, moraalisia ja eettisiä kysymyksiä pohdittaisiin yhdessä koko luokan ja kaikkien eri uskontokuntiin kuuluvien oppilaiden kanssa yhdessä, Eloranta toteaa.

 

Olen jättänyt kirjallisen kysymyksen hallitukselle aiheesta.

 

Lisätietoja:

Eeva-Johanna Eloranta

050 52 32 309

eeva-johanna.eloranta@eduskunta.fi