Eloranta: Kansallisella terveystilillä potkua hyvinvointiin ja teknologiavientiin

Tiedotteet

Tiedote

8.8.2014

 Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen kansallisen terveystilin luomisesta. Oman terveyden ja hyvinvoinnin mittaaminen on kasvava ilmiö. Yhä useammat haluavat mittausarvojen avulla parempaa tietoa terveydentilastaan.

– Tulevaisuuden terveydenhuollossa korostuvat yhä enemmän ennaltaehkäisy, yksilöllisyys ja osallistaminen. Terveystiedot tarvitsisivatkin vastaavanlaisen huomion kuin potilastiedot, sillä terveystiedoilla on itsehoidon lisääntymisen vuoksi entistä enemmän merkitystä tulevaisuuden terveydenhuollossa. Niiden avulla saadaan ihmisen oma toiminta ja tietämys mukaan terveydenhallintaan. Kansallinen terveystilijärjestelmä loisi samalla yhteisen alustan erilaisille terveysteknologisille sovelluksille, Eloranta pohtii.

Ruotsissa on tehty päätös kansallisen terveystilin käyttöönotosta. Palvelussa terveystilin käyttäjä voi tallentaa kaikki potilas- ja terveystietonsa, kuten rokotukset, reseptit ja terveystarkastukset.

 – Suomessakin on paljon terveysteknologian palveluita, joiden avulla olisi mahdollista luoda kansalaisten tarpeita vastaava aktiivinen terveydenhuollon järjestelmä, Eloranta toteaa.

 Potilastiedoille ollaan luomassa kansallista potilastietoarkistoa Kantaa. Sen myötä potilastiedot liikkuvat tulevaisuudessa joustavasti eri terveydenhuollon organisaatioiden välillä.

– Myös terveystiedoille tulisi luoda kansallinen järjestelmä, sillä se lisäisi se ihmisten hyvinvointia, Eloranta toteaa.

– Suomalaiset, laadukkaat, testatut ja hyväksi havaitut terveysteknologiapalvelut voisivat olla myös arvokas vientituote. Terveysteknologia on yksi maailman nopeimmin kasvavista toimialoista. Kokonaisvaltainen terveyden edistäminen teknologian avulla loisi Suomelle edellytykset myös kansainväliseen profiloitumiseen ja vientiin. Terveysteknologiapalvelut voisi olla seuraava Angry Birds, Eloranta visioi.