Eloranta kyselytunnilla: Yksineläjien hyvinvointia parannettava

Tiedotteet

Tiedote
16.10.2014

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) kysyi eduskunnan kyselytunnilla sosiaali- ja terveysministeri Laura Rädyltä, miten yksin elämisen erityispiirteet voitaisiin ottaa paremmin huomioon ja miten puutteita yksinelävien hyvinvoinnissa voitaisiin parantaa?

Eloranta kiinnitti kysymyksessään huomion siihen, että Suomessa yli miljoona ihmistä elää yksin, mikä tekee haavoittuvaksi sekä taloudellisesti että tunnetasolla elämän riskien, vaikkapa sairastumisen tai työttömyyden kohdatessa.

Elorannan mukaan suomalainen yhteiskunta on monella tavoin rakentunut kahden tulonsaajan kotitalouden kulutuksen ja maksukyvyn mukaan. ”Esimerkiksi kotitalousvähennyksen yksinasuja saa kotiinsa vain kerran, kun pariskunta saa sen tuplasti. Toisaalta yksinasuva maksaa usein saman verran jätemaksua kuin vaikkapa nelihenkinen perhe”, Eloranta totesi kysymyksessään.

Elorannan mukaan yksinäisyys ja turvattomuus ovat etenkin ikääntyvien yksinasujien ongelmia, joita on yli 65-vuotiaista jo 70 prosenttia. He ovat myös köyhyysriskin suhteen kaikkein heikoimmassa asemassa.

Jatkokysymyksessään Eloranta kiinnitti huomiota myös takuueläkkeen epäkohtiin. Viime vaalikaudella säädettyyn takuueläkkeeseen jäi valuvika, sillä siinä ei oteta huomioon sitä, asuuko eläkkeensaaja yksin. Toisin sanoen pelkän takuueläkkeen varassa oleva henkilö saa täysin saman eläkkeen riippumatta siitä asuuko yksin vai onko hänellä puoliso jakamassa elämisen kuluja. Eloranta kysyikin Rädyltä, miten tämä epäkohta aiotaan korjata?

Ministeri Räty totesi aiheen, yksinelävien, olevan erittäin ajankohtaisen, sillä yksin elävien määrä on vastikään valmistuneen selvityksen mukaan koko ajan kasvamassa. Hallituksella ei ole tällä hetkellä käynnissä erityisiä hankkeita yksinasuvien hyvinvoinnin edistämiseksi, mutta jokaisen hallinnonalan on jatkossa syytä ottaa yksinasujat huomioon lainvalmistelussa, Räty painotti