Eloranta: Langattomissa oppimisympäristöissä piilee riski lapsille ja nuorille

Tiedotteet

TIEDOTE

8.2.2013

Eloranta: Langattomissa oppimisympäristöissä piilee riski lapsille ja nuorille

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) vaatii hallitukselta suunnitelmia lasten ja nuorten suojelemiseksi langattomien lähettimien, kuten Wlan -asemien, aiheuttamalta säteilyltä. Eloranta muistuttaa, että Euroopan ympäristövirasto on kehottanut noudattamaan varovaisuutta uuden teknologian käytössä. Suomessa opetuksessa panostetaan yhä enemmän sähköisiin oppimisympäristöihin ja tietotekniikkaan. Tämä kasvattaa langattomien yhteyksien määrää oppilaitoksissa.

— Langatonta teknologiaa ollaan koko ajan lisäämässä esimerkiksi juuri oppilaitoksissa. Lasten ja nuorten altistuksen vähentämiseksi olisikin syytä selvittää, mitä mahdollisuuksia turvallisemmalla kaapeloidulla teknologialla olisi etenkin kouluympäristöissä.

Viime vuosien aikana on julkaistu useita tieteellisiä tutkimuksia, joissa langattomalla teknologialla on havaittu selkeitä haittavaikutuksia alle nykyisin sallittujen altistustasojen mm. aivoille ja sukusolujen DNA-rakenteelle. Erityisen herkkiä riskeille ovat lapset ja raskaana olevat naiset. WHO:n syöväntutkimuslaitos IARC luokitteli vuonna 2011 radiotaajuiset verkot ”mahdollisesti karsinogeeniseksi ihmiselle”. Samassa luokassa ovat myös monet haitalliset kemikaalit, kuten DDT ja matalataajuiset magneettikentät. Elorannan mukaan on syytä pohtia, tulisiko langaton teknologia kieltää kokonaan esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa.

— Meillä Suomessa on omat normimme ja Wlan-reitittimien ja älypuhelinten säteily pysyy kaukana näistä suurimmista sallituista säteilytasoista. Säteilyturvakeskuksen mukaan älypuhelimien ja Wlan-reitittimien säteilyarvot ovat alhaisia, eikä niistä ole vaaraa lapsille. Nämä sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymät normit ottavat kuitenkin huomioon vain lyhytaikaisen alle 30 minuutin altistumisen, mutta ei esim. koulupäivän mittaista pitkää altistusta, Eloranta huomauttaa.

Lisätietoja liitteenä olevassa kirjallisessa kysymyksessäni sekä suoraan:

Eeva-Johanna Eloranta

050 52 32 309

eeva-johanna.eloranta@eduskunta.fi