Eloranta: Väylämaksujen poistolla lisää verotuloja

Tiedotteet

Tiedote 19.9.2014

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen väylämaksujen poistamisesta. Hänen mukaansa Suomen satamilla olisi mahdollisuus kilpailla Itämeren alueella nykyistä paljon suuremmasta tulovirrasta, mikäli transitoliikennettä rajoittavat väylämaksut poistettaisiin.

– Suomen kautta kulkevan transitoliikenteen määrä on kuudessa vuodessa laskenut noin 20 prosenttia. Väylämaksujemme vuoksi ulkomaisen operaattorin on edullisempaa ohjata transitoliikenne Baltian maiden ja Venäjän satamiin, jotka eivät peri väylämaksua. Näiden osuus transitoliikenteessä kasvaa, vaikka Suomen satamista löytyisi Itämeren alueen paras logistinen osaaminen, Eloranta harmittelee.

Väylämaksuja kerätään vuosittain noin 80 miljoonaa euroa. Transitoliikenteen osuus tästä summasta on noin 6-7 prosenttia eli 5-6 miljoonaa euroa. Ilman väylämaksujen tuomaa rasitetta Suomen kautta kulkevan transitoliikenteen määrä voisi kasvaa huomattavasti, koska kilpailu satamien kesken Itämerellä kiihtyy. Tällä hetkellä transitoliikenne Suomen satamien kautta on 3-6 euroa kalliimpaa per tonni kuin muiden Itämeren satamien kautta.

– Esimerkiksi HaminaKotkan satama häviää Pietarin satamalle meriliikennemaksuissa 5,6 euroa/tonni. Suuriin kuljetusvolyymeihin nojaavassa liiketoiminnassa näin suuri kustannus- ja kilpailukykyero satamien välillä on merkittävä. Jo vajaan kymmenyksen kasvu transitoliikenteen määrässä riittäisi toisaalta kattamaan valtion nykyisin transitoliikenteeltä keräämät väylämaksutulot. Liikennemäärän kaksinkertaistuminen riittäisi lisääntyneinä verotuloina kattamaan kaikki väylänpito- ja jäänmurtokulut, Eloranta pohtii.

– Ensi vuodelle väylämaksuja ollaan puolittamassa, mutta siitä huolimatta Suomen satamille jää negatiivinen kilpailuetu ja transitoliikenne on maksualennuksesta huolimatta edelleen vaarassa vähentyä. On myös syytä huomioida, että Baltian maissa ja Venäjällä transitoliikenne on nostettu strategiseen ja keskeiseen rooliin. Samoin pitäisi menetellä Suomessakin, koska sijaintimme ja osaamisemme antavat meille kilpailuetua, Eloranta toteaa.