Kaupunginvaltuutettu Eloranta: Turkuun tarvitaan vanhusasiamies

Tiedotteet

Kaupunginvaltuutettu Eloranta: Turkuun tarvitaan vanhusasiamies

Tiedote

julkaisuvapaa 28.4. klo 18

 

 

Turussa on jo noin 35.000 asukasta, jotka ovat täyttäneet 65vuotta. Ikääntyneiden ja erityisesti yli 85-vuotiaiden ihmisten määrä kasvaa hyvin nopeasti. Viime vuoden heinäkuussa voimaan tulleen Vanhuspalvelulain mukaan ikääntyneitä ja iäkkäitä itseään on kuultava päätöksenteossa niissä asioissa, jotka koskevat heitä. Tätä tarvetta varten kunnissa, myös Turussa, toimivat vanhusneuvostot.

Kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja Elorannan mukaan Vanhusneuvosto ei sellaisenaan kuitenkaan sovellu yksittäisten vanhusten palveluissa ilmenevien ongelmien selvittämiseen, jotka saattavat liittyä mm. ostopalveluiden käyttöön.

– Julkisten palvelujen riittämättömyyden vuoksi on Turussakin tarjolla vanhuksille palveluseteli nyt jo useaankin eri palvelun tarpeeseen. Setelillä ostetun palvelun laatua ei kuitenkaan vahdi tai tarkkaile edes kukaan muu kuin palvelunsaaja. Vanhuksen voimavarat eivät riitä tähän ja näin laatu voi jäädä erittäinkin huonoksi jopa aivan riittämättömäksi. Olen saanut tähän liittyen useita yhteydenottoja. Esimerkiksi muistisairaan vanhuksen mahdollisuudet palvelun laadun tarkkailuun tai siihen puuttumiseen ovat hyvin heikot. Turkuun tarvittaisiinkin mm. näitä tarpeita varten vanhusasiamies, Eloranta toteaa.

Elorannan mukaan Turun vanhusasiamies voisi keskittyä ikäihmisten oikeuksien, palvelujen ja yhdenvertaisen kohtelun toteutumiseen. Tärkeä tehtävä olisi myös vaikuttaa ihmisten arvoihin ja asenteisiin kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa. Vanhusasiamies voisi tuoda esille epäkohtia mm. vanhustenhoidossa, asumisessa ja kotipalveluissa sekä puuttua vanhusten syrjintään, yksinäisyyteen ja köyhyyteen. Ketään ei saisi jättää vaille apua ja palveluja, Eloranta painottaa.

Vanhusasiamiestä tarvitaan ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten oikeuksien puolustajana ja puolestapuhujana, kun ikääntynyt ei enää itse siihen kykene. Vanhusasiamiehen työssä tärkeää olisi erityisesti verkostoituminen kuntien ja valtion viranomaisten, eri asiantuntijatahojen ja kasvavan kolmannen sektorin järjestö- ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

 – Ikäihmisten perusoikeuksia ja yhdenvertaista kohtelua on kunnioitettava. Uskon, että vanhusasiamies toisi arvostusta ja lisäpontta uuden lain toteuttamiseen. Jätänkin aiheesta valtuustoaloitteen (liitteenä) Turun kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.4., Eloranta toteaa.