SDP:n Eloranta: Kulttuurialan kasvupotentiaalia ei saa hukata

Tiedotteet

Kulttuuri-, kuvataide- ja kirjallisuuskummit kokoontuivat eilen 13.6. Taidehallille keskustelemaan kulttuurin ja luovien alojen asemasta ja merkityksestä tulevalla hallituskaudella. Omassa puheenvuorossaan SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta korosti luovien alojen merkittävää kasvupotentiaalia ja sen merkitystä Suomen taloudelle. Eloranta vaatii kulttuurin rahoituksen osuuden nostamista yhteen prosenttiin valtion budjetista, jotta alan kasvupotentiaali saadaan realisoitua.

– Kulttuuriala työllistää jo nyt noin 120 000 ihmistä, mikä on noin kolme prosenttia kaikista maan työllisistä. Koko kulttuurialan osuus maamme bruttokansantuotteesta on arviolta 3,1 prosenttia. EU:n keskiarvoon 4,4, prosenttia on vielä matkaa. Kulttuurialalla on siis valtavasti potentiaalia kasvun ja työllisyyden luomisessa. Sen vapauttaminen vaatii valtiolta ja tulevalta hallitukselta myös lisäapua, toteaa Eloranta.

Suomessa kulttuurin osuus valtion budjetista on tällä hetkellä EU-maiden viidenneksi heikoimman joukossa. Kulttuurialan edustajat ovat jo pitkään vaatineet osuuden nostamista yhteen prosenttiin valtion budjetista. Myös kaikki eduskuntapuolueet Perussuomalaisia lukuun ottamatta ovat julkisuudessa kannattaneet esitystä.

– Kulttuurin rahoituksen nostaminen prosenttiin valtion budjetista olisi kansantalouden ja julkisen talouden kannalta erittäin tehokas toimi. Jos onnistuisimme nostamaan alan osuuden bruttokansantuotteesta EU:n keskitasolle olisi luotu arvonlisä Suomen taloudelle jopa 2,5 miljardia euroa. Tämä tarkoittaisi myös tuhansia uusia työpaikkoja ja miljoonia lisää verotuottoja. Uusi hallitus tekisi suuren virheen, jos se päätyisi leikkaamaan kulttuurin rahoituksesta, Eloranta vaatii.

– Kulttuurin rahoituksen lisäksi uudelle hallitukselle jää muutakin tehtävää alan tulevaisuuden varmistamiseksi. Luovan työn tekijöille tulee taata vakaa turvaverkko. Marinin hallituksen toimesta poistettiin jo tekijänoikeustulojen vaikutus työttömyysturvaan, mutta sosiaaliturvauudistukseen jää vielä paljon tehtävää luovan työn tekijöiden aseman parantamiseksi. Lisäksi tulevalla kaudella tulee lainauskorvaukset nostaa eduskunnan tahdon mukaisesti pohjoismaiselle tasolle ja huolehtia siitä, että tekijänoikeuslainsäädäntöä uudistettaessa turvataan luovien sisältöjen tekijöille reilut pelisäännöt jatkossakin, Eloranta linjaa.