Lukutaidon heikkeneminen pysäytettävä!

Tiedotteet

Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) peräänkuuluttaa hallitukselta vahvoja toimia lasten ja nuorten lukutaidon lisäämiseksi. Tänään sunnuntaina 8.9. vietetään kansainvälistä lukutaitopäivää.

– Vaikka vanhempien ja perheiden merkitys lapselle lukemisessa ja lukemiseen kannustamisessa on tärkeä, ei sitä voida jättää yksin perheiden vastuulle, sillä silloin seurauksena on lasten eriarvoistuminen. Lukutaito on asia, josta yhteiskunnan ja koulun tulee ottaa päävastuu, Eloranta korostaa.

Lasten oppimistulokset ovat laskeneet 2000-luvun ajan. Heikkojen lukijoiden ja kirjoittajien määrä on kasvanut jo kohta kaksi vuosikymmentä. Peruskoulun päättävistä suomalaisnuorista 11 prosenttia eli noin 6000 nuorta ymmärtää ja omaksuu tekstiä niin heikosti, etteivät he selviydy arkisista tilanteista. Näiden nuorten lukutaito on niin heikko, että se vaikeuttaa jokapäiväisessä elämässä selviytymistä ja saattaa olla esteenä jatko-opinnoissa ja työelämässä pärjäämisessä. Heikkojen lukijoiden osuus on kasvanut sekä tyttöjen että poikien joukossa, mutta etenkin pojilla.

– Lukutaito on edellytys ihmisten tasavertaisuudelle. On hienoa, että hallitusohjelmaan on kirjattu, että Lukuliike-hanketta jatketaan. Sen lisäksi tarvitaan vahvoja toimia lasten ja nuorten lukutaidon nostamiseksi. Meidän on huolehdittava siitä, että jokainen peruskoulunsa päättävä nuori osaa lukea kunnolla, Eloranta painottaa.