Marja- ja hedelmämehut rajattava virvoitusjuomaveron ulkopuolelle

Tiedotteet

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) haluaa, että marja- ja hedelmämehut rajataan pois virvoitusjuomaveron piiristä. Valtiovarainvaliokunta on tänään hyväksynyt verojaoston valmisteleman mietinnön, jossa asiasta on tehty ponsiesitys. Tämä tarkoittaa, hallituksen tulee tuoda ensi kevään aikana selvitys siitä, voidaanko marja- ja hedelmämehut vapauttaa virvoitusjuomaveron piiristä. Rinteen hallituksen ohjelmassa on myös maininta tästä eli sen selvittämisestä, voisiko marja- ja hedelmämehut rajata verotuksen ulkopuolelle.

–          Virvoitusjuomaveron alkuperäinen tarkoitus on ollut vähentää hiilihappoa sisältävien virvoitusjuomien käyttöä niiden painonhallintaan liittyvien negatiivisten vaikutusten ja runsaan sokeripitoisuuden vuoksi. Ainoana EU-maana kohdistetaan kuitenkin Suomessa tätä valmisteveroa myös kasviperäisiin raaka-aineisiin pohjautuviin mehuihin ja keittoihin. Tämä ei ole järkevää, Eloranta huomauttaa.

Virallisissa ravitsemussuosituksissa (2014) kasvikset, marjat ja hedelmät muodostavat ravitsemuksen perustan. Kasvis-, hedelmä- tai marjaraaka-aineiden käyttö juomissa tuleekin nähdä osana terveellisen ravitsemuksen edistämispyrkimyksiä. Tuoreista ja raaka-aineista puristettujen mehujen ja smoothieiden kysyntä on lisääntynyt. Verohallinto linjasi loppuvuodesta 2018, että myymälöissä valmistetuista mehuista ja smoothieista on maksettava virvoitusjuomaveroa.

–          Elintarvikkeita jalostava teollisuus on tärkeä suomalainen teollisuudenala, joka jalostaa kotimaisia alkutuotannon raaka-aineita, tarjoaa työtä suomalaisille ja valmistaa kotimaisia turvallisia elintarvikkeita kuluttajille. Jos kotimainen jalostava teollisuus kuihtuu, täyttyvät hyllyt kokonaan tuontituotteilla. Sitä emme halua. Ei ole myöskään terveyden kannalta hyvä, että terveelliset hedelmä- ja marjatuotteet ovat tämän ”lisäveron” piirissä, Eloranta toteaa.