SDP Eloranta: Vanhusten hoidon mitoitus vihdoin kuntoon

Tiedotteet

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta iloitsee Marinin hallituksen ripeistä toimista vanhustenhoidon parantamiseksi. Henkilömitoitusta koskeva esitys on julkaistu ja siinä esitetään, että toivottu 0,7 henkilömitoitus sidotaan vihdoin lakiin. 

Viimeisten ainakin kahdenkymmenen vuoden aikana vanhusten hoidosta on käyty kiivasta keskustelua ja vanhustenhoitoon liittyviä puutteita ja ongelmia on tullut paljon esiin. Ongelmana on ollut etenkin hoitohenkilökunnan riittämätön määrä. Henkilöstönormin nostaminen onkin enemmän kuin tarpeellinen edistysaskel. Ministeri Kiurun aloitteesta esitys lakimuutoksesta tuli eduskuntaan tällä viikolla.

-Henkilöstömitoitus halutaan säätää lakiin, jotta iäkkäiden henkilöiden tehostettu ja pitkäaikainen laitoshoito voidaan toteuttaa laadukkaana – sellaisena, että ikääntyvän mielekäs elämänlaatu mahdollistuu. Lisäämällä hoitohenkilöstöä tavoitellaan myös parempaa asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Nykyään vanhuspalveluissa on 0,5 henkilön laatusuositus, joka sekään ei toteudu kaikissa hoivayksiköissä. Iäkkäiden henkilöiden palvelujen epäkohtia on nostettu viimevuosina aktiivisesti keskusteluun ja ne ovat osoittaneet, että laatusuositusperiaate ei ole enää riittävä muuttuneessa toimintaympäristössä. Tämän takia 0,7 henkilöstömitoituksen kirjaaminen lakiin on erittäin tärkeää.

-Jokainen ihminen ikään katsomatta on oikeutettu hyvään elämään. Pidän henkilöstömitoitusta isona harppauksena kohti yhdenvertaisempaa, tasa-arvoisempaa ja inhimillisempää yhteiskuntaa. Vanhustenhoidossa esiin nousseet epäkohdat ovat inhimillinen tragedia ja iloitsen, että niiden poistamiseksi ja olojen parantamiseksi on nyt vihdoin ruvettu konkreettisiin toimiin. Pitkään odotettu muutos toteutuu vihdoin, Eloranta iloitsee.

Yhteystiedot:

Email: eeva-johanna.eloranta@eduskunta.fi

Puh. 050 523 2309