SDP:n Eeva-Johanna Eloranta: Kiusaamisen vastainen työ vaatii määrätietoisia toimia – hallituksen toimenpideohjelmasta tarpeellisia työkaluja työhön

Tiedotteet

Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on tyytyväinen tänään julkaistusta Marinin hallituksen laajasta toimenpidepaketista kiusaamista vastaan, jonka tavoitteena on kiusaamisen nollatoleranssi. Toimenpideohjelma sisältää konkreettisia keinoja kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa.

– Viime aikojen vakavat kouluissa tapahtuneet kiusaamis- ja välivallanteot ovat jälleen herättäneet tärkeän keskustelun koulukiusaamisesta ja jopa -väkivallasta. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus koskemattomuuteen ja turvalliseen oppimisympäristöön. Kiusaaminen on onneksi vähentynyt koko 2000-luvun ajan. Tämä kertoo siitä, että koulut ovat onnistuneet kiusaamisen vastaisessa työssään. Kiusaaminen ei ole kuitenkaan loppunut. Vähintään kerran viikossa kiusatuksi joutuu edelleen seitsemän prosenttia 4.-5.-luokan oppilaista, kuusi prosenttia 8.-9.-luokan oppilaista ja vajaat neljä prosenttia ammattikoululaisista. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ohella meillä jokaisella oma oma roolimme kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemisessä. Hallituksen kiusaamisen vastainen laaja toimenpideohjelma tulee siis tarpeeseen, Eloranta kertoo.

Kiusaamisen vastaisessa toimenpideohjelmassa listataan 13 konkreettista toimenpidettä, joiden avulla kiusaamiseen puututaan laajalla ja määrätietoisella otteella. Mukana ovat mm. tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa, ankkuritoiminnan ottaminen vahvemmin osaksi koulujen ja oppilaitosten toimintaa, toisen asteen oppilaitosten yhteisöllisen toimintakulttuurin edistäminen ja kiusaamista sekä häirintää koskevien säännösten täsmentäminen lainsäädännössä. Lisäksi nuorisotyön menetelmiä ja toimintamalleja jalkautetaan kouluihin ja oppilaitoksiin ja häirintäyhdyshenkilötoimintaa vahvistetaan korkeakoulussa. – On tärkeää muistaa, että kiusaamista tapahtuu myös kouluajan ulkopuolella, esimerkiksi harrastuksissa ja sosiaalisessa mediassa. Nuorisotyön ja koulun yhteistyöllä voidaan puuttua kiusaamiseen ajoissa ja moniammatillisella otteella. Lisäksi ankkuritoiminnan vahvistaminen, joka on moniammatillista yhteistyötä alle 18-vuotiaiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja rikosten ennaltaehkäisemiseksi, tukee koulujen ja nuorisotyön kiusaamisen vastaista ja ennaltaehkäisevää työtä, Eloranta korostaa.

Lisätietoja

Eeva-Johanna Eloranta

eeva-johanna.eloranta@eduskunta.fi

050 523 2309