SDP:n Eloranta: Budjettiriihestä turvaa tutkimusrahoitukselle ja sivistykselle

Tiedotteet

Hallituksen budjettiriihessä päätettiin valtiovarainministeriön budjettiehdotuksesta poiketen pitää Suomen Akatemian määrärahat viime vuoden tasolla eli suunniteltua 40 milj. euron leikkausta ei ole tulossa.

– On erityisen tärkeää, että suomalaisen tutkimuksen ja tieteen edellytyksistä tehdä pitkäjänteistä ja korkeatasoista tutkimusta huolehditaan. Tällä on samalla suuri merkitys suomalaisen osaamistason, sivistyksen sekä kansallisen kilpailukykymme edellytyksille, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) painottaa.

-Tieteen ja tutkimuksen edellytysten turvaamisella on suuri vaikutus Suomen tieteeseen, sen vaikuttavuuteen ja kansainvälistymiseen, nuorten lahjakkaiden tieteentekijöiden mahdollisuuksiin tehdä korkeatasoista tiedettä Suomessa sekä mahdollisuuksiin rekrytoida Suomeen kansainvälisiä huippututkijoita, Eloranta korostaa.

– Kulttuurin saralla suuri ja pitkään toivottu ilonaihe on mm. se, että kuvataiteilijoiden näyttelypalkkiojärjestelmä vakiinnutetaan ensi vuodesta alkaen. Näyttelypalkkio on taiteilijalle maksettava korvaus museonäyttelyn rakentamisen eteen tehdystä työstä. Näyttelypalkkiojärjestelmää on kehitetty vuodesta 2017, Eloranta kertoo.

-Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun määrärahojen riittävyys on ollut huolenaiheena, mutta myös niiden taso saadaan toivotusti säilymään ennallaan, Eloranta sanoo.

Hyvitysmaksulla maksetaan tekijänoikeuden ja lähioikeuksien haltijoille hyvitystä teoksen tai lähioikeuden kohteen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön.

-Budjettiriihessä päätettiin myös tärkeästä lasten ja nuorten perusvalmiuksien kehittämiseen ja oppimiserojen kaventamiseen liittyvistä tärkeistä panostuksista, Eloranta iloitsee.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ja kehittämisohjelmilla vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua ja tasa-arvoa. Ohjelmilla edistetään oppimista, tasa-arvoa ja hyvinvointia. Tavoitteena on kaventaa ja ennaltaehkäistä oppimiseroja sekä vahvistaa oppimisen tukea. Lisäksi oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen vahvistamista perusopetuksessa ja toisella asteella jatketaan.