SDP:n Eloranta: Koulutuspanosten turvaaminen on viisautta

Tiedotteet

Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on tyytyväinen siihen, että kehysneuvotteluissa sovituista sopeutustoimista huolimatta hallitus turvaa koulutuksen ja sivistyksen panostukset. Suomi pärjää ja selviää niin koronakriisin kuin muidenkin kriisien yli turvaamalla koulutuksen ja osaamisen edellytykset.

– Hallitus on vaalikautensa aikana toteuttanut merkittäviä koulutuspoliittisia uudistuksia, koko koulutuspolulle varhaiskasvatuksesta aina jatkuvaan oppimiseen asti, jotka ovat SDP:n tavoitteiden mukaisia. Toimilla on luotu ja luodaan edellytyksiä koulutus- ja osaamistason nostolle kaikilla koulutustasoilla, edistetty koulutuksellista tasa-arvoa ja oppimiserojen kaventumista sekä luotu edellytyksiä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiselle ja kiusaamisen ehkäisemiselle, Eloranta sanoo.

-Koulutuksella on ratkaiseva merkitys siinä, että jokainen lapsi ja nuori voi kasvaa täyteen potentiaaliinsa ja tavoitella unelmiaan. Onkin välttämätöntä huolehtia siitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on tasavertaiset mahdollisuudet pärjätä koko koulupolulla. Osaamisella ja ennen kaikkea korkealla edelläkävijäosaamisella taas on tärkeä merkitys siinä, että Suomi pääsee uuteen kasvuun kriisin jälkeen, Eloranta painottaa.

-Koronapandemia on aiheuttanut kaikilla koulutusasteilla lisääntynyttä tuen tarvetta sekä edellyttänyt poikkeuksellisia opetusjärjestelyitä. Yksi tärkeä ratkaistava haaste onkin lasten ja nuorten koronan seurauksena heikentynyt hyvinvointi. Mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet ja oppimisvajetta on syntynyt. On välttämätöntä huolehtia siitä, että nämä ongelmat ratkaistaan ja hoidetaan kunnolla kuntoon, Eloranta korostaa.

-Onkin hyvä, että hallitus on tehnyt merkittäviä panostuksia koronasta johtuvien haittavaikutusten lieventämiseksi, esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointipaketin, kulttuurin, taiteen, nuorisotyön ja liikunnan lisäpanostuksien sekä vapaan sivistystyön ja harrastustoiminnan tukemisen keinoin. Lasten ja nuorten tukipaketin avulla on tuettu kaikkia koulutusasteita. Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää nuorisotyötä on vahvistettu merkittävästi. Lisäksi hallitus on tukenut työikäisten osaamisen vahvistamista lisäpanostuksilla. On hyvä, että tätä työtä voidaan nyt jatkaa, Eloranta toteaa.