SDP:n Eloranta: Luovan työn tekijät tasa-arvoiseksi työttömyysturvassa

Tiedotteet

Koronakriisi on vaikeuttanut kulttuurialan työntekijöiden toimeentulomahdollisuuksia ennen näkemättömällä tavalla. Tilannetta on kärjistänyt se, että kulttuurialan toimijoille viiveellä tulevat tekijänoikeuskorvaukset leikkaavat työttömyysetuuksia samalla tavalla kuin työttömyysaikana ansaittu palkka, vaikka työttömyysturvalaissa on määritelty, että työttömyysetuuksia voi leikata vain sellainen ansiotulo, joka on saatu korvauksena työstä. Myös asetuksen 3§ määrittelee, että tekijänoikeustulot eivät ole tällaisia, mutta ristiriitaisesti sen 8§ pykälä kuitenkin kertoo, että ne ovat tällaisia. Työttömyysturvalaki on siis asetuksella toimeenpantu ristiriitaisesti, virheellisesti ja työttömän etua vahingoittavalla tavalla. Tämä siitä huolimatta, että tekijänoikeusjärjestöjen lisensointiasiakkailtaan keräämät käyttökorvaukset eivät ole korvauksia työstä vaan käytöstä. Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta (sd) on tehnyt aiheesta hallitukselle kirjallisen jatkokysymyksen.

Luovilla aloilla tekijänoikeusjärjestöt jakavat korvaukset kvartaaleittain tai puolivuosittain. Ne tulevat säännönmukaisesti vasta kuukausien kuluttua siitä, kun teoksia on esitetty. Koska teokset on toki tehty paljon aiemmin kuin niitä esitetään, niihin liittyvä työkin on usein tehty useita vuosia sitten. Siksi niitä voi hyvinkin tulla työttömäksi jääneelle tekijälle tilanteessa, jossa kaikki muut tulot ovat romahtaneet. Tämä on säännönmukainen ja rakenteellinen viive, joka tulisi ottaa huomioon. Tekijänoikeuskorvauksia kohdellaan kuitenkin sovittelussa samalla tavalla kuin työttömyysaikana tehdyn työn tuottamaa palkkaa. Vaikka työ on tehty kauan sitten, ne voivat pahimmillaan leikata työttömyyskorvauksen kokonaan. Ne eivät kerrytä mutta kuitenkin leikkaavat työttömyysturvaa, koska asetus on ristiriitainen.

-Tämä epäoikeudenmukaisuus tulee korjata, Eloranta toteaa.

-Kulttuurialoilla työskentelevien taiteilijoiden asemaa työttömyystilanteissa tulee parantaa, sillä hyvinvointivaltion periaatteiden mukaan kaikkien on oltava tasa-arvoisessa asemassa. Taiteilijoiden tulee olla samalla viivalla muiden kanssa työttömyysturva-asioissa. Erityisesti Korona-aika on osoittanut, että tekijänoikeuskorvausta saavat taiteilijat ovat väliinputoajia sosiaaliturvajärjestelmässämme. Tästä syystä valtioneuvoston asetusta työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta tulisi kiireellisesti muuttaa niin, että yhteishallinnointilain (29.12.2016/1494) mukaisten tekijänoikeusjärjestöjen maksamat tekijänoikeuskorvaukset ennen työttömyyttä tehdyn teoksen tai esityksen käytöstä jätetään huomioimatta työttömyysetuuden sovittelussa. Täytyy muistaa, että kulttuuriammateissa työskentelee 135 000 henkilöä ja Suomen bruttokansantuotteesta 3,4 % syntyy luovilla aloilla, Eloranta korostaa.

Lisätietoja:

Eeva-Johanna Eloranta

0505232309