SDP:n Eloranta: Nuorten huumeiden käytön kasvuun on puututtava.

Tiedotteet

Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on huolissaan nuorten huumeiden käytön lisääntymisestä Suomessa. Hän on tänään jättänyt ministerille aiheesta kirjallisen kysymyksen.

Syksyn kouluterveyskyselyn mukaan yläasteikäisten nuorten huumekokeilut lisääntyneet vuoden 2017 kyselyyn verrattuna sekä tyttöjen että poikien keskuudessa. Kasvua on ollut enemmän tyttöjen keskuudessa, mutta pojat kokeilevat huumeita tyttöjä useammin.

-Nuorten keskuudessa kasvava huumausainemyönteinen ilmapiiri on erityisen huolestuttava asia. Huumausaineiden kokeilu ja käyttö ovat yleistyneet jo yläasteikäisten keskuudessa. Näin vakavaa asiaa ei voi jättää huomioimatta, sillä huumeet ovat erittäin vaarallisia ja haitallisissa kaiken ikäisille, mutta varsinkin nuorille, jotka ovat vielä kehittyvässä iässä. Huumausaineet vaikuttavat haitallisesti koko kehoon ja varsinkin aivoihin. Aivojen kehittyessä 25-ikävuoteen asti voi tämä johtaa nuorilla kehityksen häiriintymiseen ja pahimmillaan pysyviin vaurioihin, Eloranta toteaa.

Tutkimusten mukaan kymmenen suurimman kaupungin osalta huumeiden saatavuus on lisääntynyt merkittävästi. Vuonna 2017 esimerkiksi Turussa alle 40 prosenttia nuorista koki, että huumeita oli helposti saatavissa. Vuonna 2019 jo yli 50 prosenttia nuorista koki, että huumeita on helposti saatavissa. Samanlainen ilmiö on huomattavissa myös muissa suurissa kaupungeissa. Esimerkiksi Kuopiossa 2017 alle 40% koki huumeiden hankkimisen helpoksi, kun 2019 sen koki helpoksi yli 60%

-Huumeet aiheuttavat paljon haitallisia lieveilmiöitä kuten rikollisuutta ja sairauksia. Nämä aiheuttavat myös suuria hoito-, sekä turvallisuuskustannuksia. Pidän tärkeänä, että nuorten huumeiden käyttöön puututaan mahdollisimman nopeasti, jotta ei pääse syntymään negatiivista kierrettä, joka johtaa nuoren yhteiskunnan ulkopuolelle putoamiseen, Eloranta toteaa.

Yhteystiedot:

Email: eeva-johanna.eloranta@eduskunta.fi

Puh. 050 523 2309