SDP:n Eloranta: Oppivelvollisuuden laajentaminen on vastaus muuttuneen työelämän vaatimuksiin

Tiedotteet

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) kiitteli eduskunnan kyselytunnilla 13.2. pääministeri Marinin hallituksen julkistamaa uudistusta oppivelvollisuuden laajentamisesta maksuttomaan toiseen asteeseen. Uudistuksella varmistetaan nuorten yhtäläiset mahdollisuudet päästä kiinni työhön ja elämään työmarkkinoiden ja yhteiskunnan muutoksen keskellä.

— On selvää, että muuttuneessa maailmassa tarvitaan vähintään toisen asteen koulutus, jotta nuoret pääsevät töihin ja voivat tavoitella unelmiaan. Onkin hyvä, että Marinin hallitus aikoo laajentaa oppivelvollisuutta toiselle asteelle, Eloranta linjasi.

Selvitysten mukaan 60 % nuorista kokee, että toisen asteen oppimateriaalikustannukset ovat aiheuttaneet taloudellisia haasteita, ja ilman tutkintoa tai koulutuspaikkaa olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan tai luopumaan opinnoistaan rahanpuutteen takia. Uudistuksessa maksuttomuuden periaatteiden mukaisesti opetus ja osaamisen hankkimiseksi tarvittava oppimateriaali sekä esimerkiksi työvälineet ja -asut olisivat opiskelijalle maksuttomia.

— Oppivelvollisuuden laajennuksen myötä myös toisen asteen koulutuksesta tulee maksutonta. Kenenkään opintojen esteenä ei silloin enää ole oppimateriaalien kalleus, Eloranta totesi.

Hallituksen uudistuksella arvioidaan olevan merkittäviä vaikutuksia myös työllisyydelle ja kansantaloudelle. Koulutusasteen nostolla parannetaan nuorten tulevaisuuden työllisyys- ja tulokehitystä. Erimerkiksi STTK on arvioinut oppivelvollisuuden laajentamisen olevan hallituksen mahdollisen tehokkain yksittäinen työllisyystoimenpide, joka voi nostaa työllisyysastetta jopa neljällä prosentilla.

— Meidän sosialidemokraattien mielestä jokaisen nuoren pitää saada riittävät elämän eväät pitkälle 2000-luvulle, Eloranta painotti.