SDP:n Eloranta: Tekniikan ja juridiikan osaajapulaa helpotetaan Turussa

Tiedotteet

SDP:n turkulainen kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta iloitsee tekniikan ja juridiikan osaamisen vahvistumisesta Turun seudulla. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään 10.1. laajentanut korkeakoulujen koulutusvastuita. Turun yliopistolle myönnettiin uutena koulutusvastuuna sähkö- ja automaatiotekniikka, aina kandidaatin tutkinnosta tohtorikoulutukseen saakka. Lisäksi Turun ammattikoreakoululle myönnettiin uutena koulutusvastuuna tekniikan amk-tutkinto, eli sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri.

-Turun talousalueella ja laajemmin Suomessa on pula osaavasta sähkö- ja automaatiotekniikan osaamista. Teollisuuden kilpailukyvyn säilyttäminen ja parantaminen edellyttävät tuottavuuden nostoa, ja tämä puolestaan edellyttää tulevaisuudessa automaation voimakkaampaa hyödyntämistä. Digitalisaatio lisää tietotekniikan ohella automaatiotekniikan osaamisen tarvetta myös muilla aloilla, kuten autonomisten liikennevälineiden ja työkoneiden kehityksessä, Eloranta sanoo.

Turun yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista suuri osa työllistyy Varsinais-Suomeen. Myös suurin osa ammattikorkeakoulusta valmistuneista jää alueelle töihin.

-Alueen teollisuus ja elinkeinoelämä sekä toisen asteen alan koulutusorganisaatiot tukevat voimakkaasti sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksen käynnistämistä alueen korkeakouluissa. Turun yliopistolla ja Turun ammattikorkeakoululla on hyvä mahdollisuus suunnitella sähkö- ja automaatioalan koulutus korkeakoulujen välisessä yhteistyössä, jolloin Lounais-Suomen akuuttiin automaatiotekniikan osaajatarpeeseen voidaan reagoida ketterästi ja joustavasti sekä yliopisto- että amk-tasoisella koulutuksella. Kumpikaan koulutuksista ei yksin pysty riittävän tehokkaasti vastaamaan kroonistuneeseen osaajapulaan alueella, mutta yhdessä siinä voidaan onnistua, Eloranta sanoo.

Myös Åbo akademille on myönnetty uusi koulutusvastuu oikeustieteen alalla. Tällä hetkellä Åbo akademissa on voinut opiskella oikeustieteen kandidaatiksi, mutta jatkossa yliopistossa on mahdollista opiskella myös oikeustieteiden maisteriksi, kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisteriksi, oikeustieteen lisensiaatiksi ja oikeustieteen tohtoriksi.

-Eheän opintopolun tarjoaminen oikeustieteen opiskelijoille ruotsinkielisessä Åbo Akademissa on tervetullut parannus. Ruotsinkielisen oikeusalan osaamisen lisääminen Varsinais-Suomessa on tärkeää, sillä moni maakunnan paikkakunta on kaksikielinen, Eloranta muistuttaa.