SDP:n Eloranta: Turun tunnin juna etenee vauhdilla

Tiedotteet

On hienoa, että Marinin hallitus vastaa koronakriisiin ilmastoelvytyksellä. Torjutaan samaan aikaan koronakriisin taloudellisia seurauksia, pienennetään korjausvelkaa ja edistetään siirtymää kohti päästötöntä liikennettä.

-Täällä Varsinais-Suomessa voimme iloita tunnin junan etenemisen lisäksi siitä, että saamme valtion lisätalousarviossa Kaarinan kiertotien suunnitteluun Paraistenväylällä 0,5 milj. euron määrärahan vuodelle 2020. Kolmas ilonaihe on, että osana Turun seudun MAL-sopimusta mahdollisen Turun raitiotien suunnitteluun saadaan rahoitusta 30 prosentille suunnittelukustannuksista, Eloranta kertoo.

Valtion ja suurten kaupunkiseutujen kuntien välillä on nyt myös saavutettu neuvottelutulokset uusista maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksista vuosille 2020-2031. MAL-sopimusten myötä käynnistyy Tunnin junan rakentaminen sekä Helsingin, että Turun päästä. Turun kaupunkiseudun MAL-sopimus sisältää Turun ratapihan ja Kupittaa-Turku-kaksoisraiteen rakentamisen. Helsingin seudun MAL-sopimus sisältää Espoon kaupunkiradan Leppävaara-Kauklahti rakentamisen. Molempien investointikustannukset on tarkoitus jakaa valtion ja kaupungin eli Turun ja Espoon kesken 50/50-periaatteella. Näiden osalta neuvottelutulos vahvistetaan kussakin kaupungissa vielä erikseen.

-Erityinen ilonaihe on, että Turun tunnin juna etenee nyt vauhdilla. Nyt saadaan siis rahoitus Turun ratapihan kehittämiselle ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentamiselle, jotka molemmat ovat tärkeitä edellytyksiä tunnin junalle. Turun ratapihaa päästään nyt kehittämään kaupungin maankäytön kehittämishankkeet ja tunnin junan tarpeet huomioiden, Eloranta kertoo tyytyväisenä.

Eeva-Johanna Eloranta,

050 523 2309