SDP:n Eloranta Vahasalolle: ”Rauhoitu ja hengitä syvään.” Yleissivistys ja työkykytaidot kuuluvat ammattilaisellekin!

Tiedotteet

SDP:n Eloranta Vahasalolle: ”Rauhoitu ja hengitä syvään.” Yleissivistys ja työkykytaidot kuuluvat ammattilaisellekin!

Tiedote

10.10.2013

Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo on Kokoomuksen Verkkouutisten mukaan riehaantunut Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälän näkemyksistä koskien yleissivistävien opintojen rakenteen selkeyttämistä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Vahasalon mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö ajaa Suomeen nuorisokoulua.

SDP:n kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta kehottaa sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Vahasaloa rauhoittumaan ja kertaamaan perusasiat. Yleissivistävät opinnot kuuluvat jo nyt ammatillisiin tutkintoihin ja että niiden merkitys tulee korostumaan rakennemuutoksen kohdatessa erityisen vahvasti matalamman koulutustason ammattiryhmiä.

– On vanhanaikaista ajatella, että käden taitajat eivät tarvitsisi myös yleisiä oppimisvalmiuksia, atk-taitoja tai esimerkiksi kielitaitoa, toteaa Eloranta.

Tiistaina ilmestynyt kansainvälinen aikuistutkimus PIAAC, jossa suomalaiset aikuiset menestyivät hyvin, osoittaa miten tärkeää elinikäisen oppimisen mahdollisuus kansalaisille on, sillä suomalaisten väliset erot ovat edelleen suuria.

– Vahasalon kammo yleissivistystä kohtaan kiihdyttäisi kansalaisten osaamisessa näkyvää kahtiajakoa ja siten toimisi niin kansallista kilpailukykyä kuin kansalaisten välistä tasa-arvoa vastaan, Eloranta harmittelee.

Eloranta pitää hallituksen esitystä yksilöllisten oppimispolkujen kehittämisestä sekä moduulimallin edistämisessä erinomaisena. Jatkossa eri opintokokonaisuudet koottaisiin selkeisiin moduuleihin mikä antaisi entistä joustavammat mahdollisuudet vaikkapa myöhempään alan vaihtoon, kun samoja asioita ei tarvitse suorittaa aina uudestaan.

– Erityisen tyytyväinen olen siitä, että jatkossa työkyvyn ylläpito muodostaisi liikunnan ja terveystiedon kanssa yhden työkykyä ja jaksamista ylläpitävän tutkinnon osan, sillä nykysäädösten mukaan 18 vuotta täyttäneille liikunta ja terveystieto ovat vapaaehtoisia ja näin ollen monet jättäytyvät sen ulkopuolelle huonoin seurauksin, Eloranta toteaa.

– Esityksessä huomioidaan myös aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen antaen samalla aiempaa paremmat mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen, Eloranta alleviivaa. Hän kysyykin Vahasalolta mitä pahaa sinä olisi jos ammattikoulussa suoritut moduulit voisi lukea hyväkseen, jos haluaakin mennä lukioon tai vaikka toisinpäinkin, jolloin osa opinnoista olisi jo suoritettu?