Sote-uudistus turvaa yhdenvertaiset palvelut

Tiedotteet

SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta on tyytyväinen, että sosiaali- ja terveysuudistus saadaan vihdoin maaliin. Eduskunta on tänään hyväksynyt sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät kunnilta uusille hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta.

– On huolestuttavaa, että tällä hetkellä yli puolet Suomen kunnista ei kykene yksin hoitamaan asukkaiden tarvitsemia sosiaali- ja terveyspalveluita. Sote-uudistus parantaa kaikkien suomalaisten palveluita siirtämällä järjestämisvastuun kunnilta suurempien hyvinvointialueiden hoidettavaksi. Uudistuksen myötä koko sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluketju perustasolta erikoistasolle saadaan toimimaan paremmin, kun yksi palveluiden järjestäjä vastaa koko kokonaisuudesta. Kansalaisille muutos näkyy parempina palveluina, eheämpinä hoitoketjuna ja nopeampana hoitoonpääsynä, Eloranta sanoo.

Hyvinvointialueiden riittävän rahoituksen turvaamiseksi ehdotettu rahoitusmalli perustuu palveluista aiheutuviin kokonaiskustannuksiin, palvelutarpeen kasvuun, kustannustason muutokseen sekä palvelutarvetta kuvaaviin tekijöihin ja eräisiin muihin määräytymistekijöihin sekä tarvittaessa valtion lisärahoitukseen. Kaikkien alueiden rahoitus kasvaa, mutta kasvu tapahtuu eri tahtia, sillä asukkaiden palvelutarpeet ovat erilaisia ja tämä otetaan huomioon rahoituksen määräytymisessä. 

– Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulee jatkossa olemaan sekä hyvinvointialueiden että kuntien tehtävä. On tärkeätä, että yhteistyö kunnan ja hyvinvointialueen välillä toimii, jotta esimerkiksi kansalaisjärjestöjen toteuttama hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyö jatkuu saumattomasti. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vähentää terveyseroja, lisää hyvinvointia sekä alentaa yhteiskunnalle syntyviä kustannuksia. Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksistä onkin välttämätöntä huolehtia sekä kunnissa että hyvinvointialueilla, Eloranta painottaa.