Vanhusasiavaltuutettu vihdoinkin Suomeen

Tiedotteet

SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta iloitsee siitä, että vanhusasiavaltuutetun viran perustaminen etenee eduskunnassa. Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä on tarkastella päätöksenteon vaikutuksia ikäihmisiin. Lisäksi valtuutettu voi antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita, joiden kautta hän voi nostaa esille kehityskohteita ja lakiuudistustarpeita. Vanhusasiavaltuutetun toiminta tulee parantamaan ikääntyneiden asemaa ja edistämään ikääntyneiden oikeuksia. Eduskunta käsitteli sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöä aiheesta eilen.

– Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Ikääntyneet ovat omalla työllään rakentaneet sitä hyvinvointia, josta tämä päivänä saamme nauttia. Eläkeläiset ovat voimavara, joka suomalaisessa yhteiskunnassa tulee tunnistaa ja tunnustaa. Ikääntyminen kuitenkin heikentää toimintakykyä ja silloin yhteiskunnan ja läheisten tuki on arvokkaan ikääntymisen kannalta tärkeää. Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä on vahvistaa ikäihmisten asemaa ja puolustaa heidän oikeuksiaan julkisessa keskustelussa, Eloranta korostaa.

Hyvä ikääntyminen merkitsee sitä, että ikäihmisillä on mahdollisuus hyvään elämään ja autonomiaan sekä mahdollisuus olla mukana itselle tärkeissä yhteisöissä ja yhteisessä toiminnassa. Hyvä ikääntyminen tarkoittaa oikeutta olla yhdessä läheistensä kanssa, vaikka voimavarat olisivatkin heikenneet ja ulkopuolisen avun tarve lisääntynyt. Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa ja digitalisoituvassa yhteiskunnassa ikääntyvän väestön on yhä vaikeampaa valvoa omia oikeuksiaan ja saada heille tarkoitettuja etuja ja palveluja.

– Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä on tuoda esille epäkohtia, joita ikääntyneet kohtaavat arjessaan. Meidän kansanedustajien ja kuntapäättäjien tehtävänä on korjata näitä epäkohtia, jotta jokainen suomalainen voi ikääntyä turvallisin ja hyvin mielin. Tietäen, että myös ikäihmisten asemaa puolustetaan, heidän etujaan valvotaan ja hyvinvoinnista huolehditaan, Eloranta korostaa.