Vaaliteemat

 

Oletko samaa mieltä kanssani, että…

  

oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa tuloerojen kasvua hillitään
Meidän on saatava tulonjako ja verotus oikeudenmukaisiksi.

Verot tulee säätää maksukyvyn mukaan.

Tasaveroja, kuten arvonlisäveroa ja energiaveroa ei saa enää korottaa, sillä ne koskevat kovimmin pieni- ja keskituloisiin.

Painopiste tulee siirtää työn ja kulutuksen verotuksesta omaisuuden ja sen tuoton verotukseen.

Enemmän tienaavat maksavat enemmän -periaate pitää toteuttaa myös pääomaveron perimisessä.

… jokaisesta lapsesta ja nuoresta on pidettävä huolta
Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava tasavertaiset mahdollisuudet rakentaa elämäänsä.

Lasten hyvinvointi, päivähoito ja koulutus on pidettävä hyväksi tunnustetulla suomalaisella tasolla

ja niitä on edelleen kehitettävä vastaamaan tulevaisuuden haasteita.

Lapsiperheiden heikentynyttä toimeentuloa on korjattava verotuksen lapsivähennyksellä ja nostamalla perhepoliittisten etuuksien mm.

lapsilisien, pienimpien äitiys- isyys- ja vanhempainrahojen sekä yksinhuoltajakorotusten tasoa.

Lapsilisä pitää turvata myös toimeentulotukea saaville perheille etuoikeutettuna tulona.

Myös lapsiperheille on annettava mahdollisuus käyttää kunnallista kotipalvelua.

Nuorisotyöttömyys on polttava ongelma. Siksi jokaiselle nuorelle on taattava työ-, opiskelu tai harjoittelupaikka.

… jokaisen kuuluu saada tekemästään työstä riittävä taloudellinen turva
Työnteon tulee kannattaa aina siten, että työstä saatu palkka turvaa talouden.

Pätkä-, silppu-, vuokratyöhön on saatava selkeät säännöt ja niiden noudattamista on myös valvottava.

Tueksi tälle tarvitaan AY-liikkeen kanneoikeus, mikä pitää saada myös Suomeen valvomaan työntekijöiden työehtojen toteutumista.

Harmaan työn käyttö on saatava kuriin valvontaa lisäämällä.

Meidän on parannettava mahdollisuuksia työ- ja perhe-elämän yhdistämiseen

sekä yksilöllisiin työaikaratkaisuihin kaikissa elämäntilanteissa.
Työllisyysmäärärahojen nostolla tulee vähentää työttömyyttä.

Koulutettu ihminen ansaitsee koulutustaan vastaavan työpaikan.

… jokaisen pitää voida turvallisin mielin odottaa eläkevuosiaan
Meidän on taattava aktiivinen, turvallinen ja ihmisarvoinen vanhuus sekä laadukkaat vanhuspalvelut kaikille.

Inhimillistä ja hyvää sairaanhoitoa, hoivaa sekä kotipalveluita pitää olla saatavilla tarpeiden mukaan.

Näiden palveluiden turvaamiseksi tarvitsemme vanhuspalvelulain.

Omaishoidon tuesta tulee tehdä jokaiselle kuuluva oikeus kotikunnasta riippumatta.

Myös seniorikansalaiset tarvitsevat riittävän toimeentulon, joten eläkkeiden ostovoima tulee turvata. Eläkeikää ei tule nostaa.

Suomalainen sosialidemokraattien luoma sosiaaliturva ja laadukkaat hyvinvointipalvelut kuuluvat jatkossakin jokaiselle!