Delningsekonomi ändrar vårt samhälle

Yleinen

Uber-taxi, Airbnb, Tori.fi, Huuto.net, Kimppakyyti.fi eller Restaurangdagen är alla fenomen kännetecknade för delningsekonomi. Delningsekonomi är ett resultat av både arbetslivets och digitaliseringens stora genombrott. Delningsekonomi innebär utbyte eller gemensam användning av privata förnödenheter, samt möjliggörandet av digitalteknologi med hjälp av diverse plattformar.  Målet för delningen kan vara försäljning av tjänster eller saker, utbyte, uthyrning, användarrätt eller donation.

Delningsekonomi kan utsträckas nästan till vilket verksamhetsområde som helst. Samtidigt chockerar det oundvikligt staters, kommuners och företagens verksamhet. Dessa aktörer tvingas att fundera på hur de ska ändra sin verksamhet enligt delningsekonomi. Man möts med många utmaningar i många sammanhang. Ur individens perspektiv är största problemet socialskyddet. Definitionen på företagare eller vanlig arbetstagare passar inte ihop med att vara aktör inom delningsekonomin. Hur kan man lösa en situation där inkomsterna utgörs av små summor här och där utan arbetsförhållande. Hur kommer samhällets tjänster och inkomstöverförigar in i de här bilden? Med delningsekonomi kan självförsörjare inte samla arbetslöshetsskydd eller pensionsskydd. Det behövs nya typer av skyddsnärverk.  Borde man lösgöra pensionen från arbetsförhållande eller skulle medborgarlön vara ett altarnativ?

Delningsekonomin orsakar mest problem i beskattningen. Anmälan av små splittrade inkomster är arbetsdryg, och då uppstår grå ekonomi. De företag som erbjuder tjänster på nätet kan göra stora vinster, men de betalar skatter någon annan stans, om de ens gör det. Digitalplattform är en lätt struktur och ett sätt för övernationella företag att öka skattesmitande. Samtidigt kan de skattemässigt förstöra traditionella inhemska näringsliv som betalar skatter. Ett nationellt inkomstregister skulle kunna vara ett enkelt sätt för att anmäla splittrade inkomster.  Skulle vi kunna beskatta plattformer med digiskatt?

Delningsekonomi kommer att ändra vårt samhälle på ett dramatiskt sätt, vare sig vi vill eller inte. Samhället måste kunna följa med i denna utveckling. Delningsekonomi behöver spelregler som passar ihop med välfärdssamhället. Man får inte låta stora internationella företag använda delningsekonomin som sin pengarmaskin, utan man måste på gräsrotsnivå stöda samhälleliga verksamheter med positiva inverkan. Utav delningsekonomin kan man skapa en sådan framtid där förnödenheters produktion enligt marknadsvillkor, samhällelig makt och sociala strukturer fördelas mer omfattande och mer likvärdigt.  Låt oss vara för en gångs skull på frontlinjen och möjliggöra delningsekonomi på ett sådant sätt som tillför mer rättvist arbete i Finland.

Åbo Underrättelser 4.5.2016