Eloranta: Budjettiriihestä lisäpanostuksia Lounais-Suomen talouskasvun turvaamiseksi

Yleinen

Tiedote 24.8.2017

Elinkeinoministeri Mika Lintilän asettama selvitysmies Esko Aho on jättänyt tänään selvityksensä Lounais-Suomen meriklusteriin ja autoteollisuuteen liittyvää ns. positiivista rakennemuutoksesta. Ahon selvitys tukee jo aikaisemmin esillä olleita teemoja esimerkiksi koulutuksen, tutkimuksen ja liikkuvuuden kehittämisestä Lounais-Suomessa.

– Hallituksen tulisi ottaa vakavasti Ahon esittämät toimenpiteet ja satsata voimakkaasti Lounais-Suomen kasvavan teollisuuden tarpeisiin tulevassa budjettiriihessä. Odotankin ministeri Lintilältä nopeita toimenpiteitä, vaatii kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.).

– Ammattitaitoisen kotimaisen työvoiman tarjonnasta täytyy nyt huolehtia. Mitä tehokkaammat ja suorituskykyisemmät koulutus-ja työllisyystoimenpiteet luodaan, sitä paremmat ovat edellytykset, että Turun ja Uudenkaupungin kasvu tehdään kotimaisin voimin ja suomalaisella työllä, Eloranta pohtii.

-Nyt pitää turhia vatuloimatta huolehtia siitä, että teollisuudena henkilöstötarpeisiin vastataan aloittamalla nopeasti tarvittavaa koulutusta sekä toisella asteella että korkeakouluissa. Pitää muistaa, että meillä on 100000 alle 30-vuotiasta nuorta ja 200000 aikuista vailla toisen asteen koulutusta. Nyt olisi loistava tilaisuus tarjota heille suoraan työllistymiseen johtavaa koulutusta, Eloranta kiirehtii.

– Meriklusterille pitäisi myös kiireesti laatia uusi kansallinen kilpailukykystrategia, sillä edellinen strategia laadittiin täysin toisenlaista tulevaisuutta ajatellen. Strategia sisältäisi muun muassa osaamisen ja koulutuksen kehittämiskokonaisuuden ja sen valmistelua ja toteutusta tulisi tukea alueellisin toimenpitein. Näin saamme varmistettua edellytykset sille, että kasvu tehdään kotimaisin voimin ja suomalaisella työllä, Eloranta linjaa.

Koulutuksen lisäksi asuminen ja logistiikka ovat avaintekijöitä taloudellisen kasvun turvaamisessa. Tarvitaankin kaiken tyyppisiä uusia joustavia asuntotuotannon ja asumisen ratkaisuja. Lisäksi työmatkaliikennettä Turkuun ja Turusta pitää vahvistaa säteittäin kaikilla pääyhteysväleillä.  Häiriötön ja sujuva tavaralogistiikka on elinehto sekä Valmet Automotivelle että Turun telakalle. Sekä tavara- että henkilöliikenne tulevat kasvamaan erittäin voimakkaasti.

-Jotta Lounais-Suomen vahva talouskasvu saadaan maksimaalisesti hyödyttämään koko -Suomen talouskehitystä ja elinvoimaisuuden kasvua, tarvitaan nyt nopeita ja joustavia koulutus- ja logistiikkaratkaisuja sekä valtiovallan tukitoimia niiden synnyttämiseksi, Eloranta painottaa.