Eloranta: Unohtuiko varovaisuusperiaate 5G-verkkoa rakennettaessa?

Yleinen

Tiedote 14.2.2019

Viidennen sukupolven mobiiliteknologian tullessa käyttöön tulisi varovaisuusperiaatetta noudattaa erityisesti lasten herkkyyden vuoksi. Varovaisuusperiaate eli ennaltavarautumisen periaate on kansainvälisesti tunnustettu riskienhallinnan periaate. Se on tärkeä prinsiippi EU:n ympäristöpolitiikassa ja se mainitaan EU:n peruskirjassa. Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

Euroopan parlamentin (2009) päätöksen mukaan matkapuhelintukiasemia ei tule asentaa vanhainkotien, koulujen eikä terveydenhoitolaitosten läheisyyteen. Nyt 5G-teknologia tuo kuitenkin mukanaan suuren määrän antenneja myös koulujen ja päiväkotien läheisyyteen, vaikka Euroopan parlamentti on erityisesti huolissaan lasten ja nuorten altistumisesta sähkömagneettisille kentille. Siksi Euroopan parlamentin jäsenet vaativat asukkaiden ja kuluttajien tiukempaa sääntelyä ja suojelua.

– Suomi on profiloitunut langattoman teknologian kärkimaaksi maailmassa.  Langaton teknologia innovaatioineen näyttäytyy yhteiskunnassamme keskeisenä, taloudellista kasvua tukevana kansantalouden veturina. Langaton teknologia on jo laajamittaisesti käytössä Suomessa. Mobiilidataa käytetään eniten maailmassa ja sen käyttöä pyritään lisäämään. Kuluttajia pitäisi kuitenkin valtiovallan linjauksilla ohjata teknologian turvallisempiin käyttötapoihin. Vaihtoehtoja pitäisi myös olla tarjolla. Esimerkkeinä kiinteä internet- ja puhelinyhteys, Eloranta linjaa.

Suomessa viranomaiset vetoavat ionisoimattoman säteilyn raja-arvoihin varovaisuusperiaatteesta puhuttaessa. Nykyiset ionisoimattoman säteilyn raja-arvot huomioivat kuitenkin ainoastaan niin sanotun lyhytkestoisen lämpövaikutuksen altistuksen aikana, mutta eivät kumuloituvia ja biologisia vaikutuksia. Raja-arvopolitiikassaan varovaisuusperiaatetta noudattavista maista mainittakoon Sveitsi, Israel, Venäjä, Intia, Italia, Puola, Kiina, Ukraina, Bulgaria, Liettua ja yksittäisistä alueista Kanadan Toronto, Luxemburg, Belgian Vallonia ja Flanderi sekä Itävallan Salzburg. Näissä maissa/alueilla on huomattavasti alhaisemmat ionisoimattoman säteilyn raja-arvot kuin Suomessa. Aiemmin mainitut Italia ja Sveitsi suojelevat asukkaitaan myös 5G-teknologian tuottamalta säteilyltä huomattavasti Suomea paremmin, koska tiukemman lainsäädännön vuoksi antenneja ei ole mahdollista asentaa yhtä lähelle asuintaloja kuin Suomessa.

Varovaisuusperiaatetta on tarkoitus soveltaa riskin vähentämiseksi tilanteessa, jossa tieteellinen näyttö on vielä epävarmaa, mutta tiedeyhteisön keskuudessa on perusteltuja epäilyksiä haitoista.

– On syytä korostaa, että varovaisuusperiaatteen käyttöönotto ei edellytä kiistatonta näyttöä haitoista – silloinhan kyseessä ei olisi enää varovaisuusperiaate. Varovaisuusperiaatteen noudattamisella onkin terveyshaittoja ennalta ehkäisevä merkitys. Suomen pitäisi ottaa varovaisuusperiaate nykyistä paljon paremmin huomioon, Eloranta muistuttaa.