Sivistys ei ole hifistelyä

Yleinen

Työelämän rakenne muuttuu vinhaa vauhtia muun muassa globalisaation, digitalisaation, tekoälyn ja robotisaation myötä. Tekninen kehitys uhkaa jopa 36 prosenttia ammateista seuraavien kahden vuosikymmenen aikana.

Ammatteja kuolee luovan tuhon myötä, mutta uusia syntyy tilalle. Ihminen saattaa joutua elämänsä aikana kouluttautumaan useampaan eri ammattiin ja vaihtamaan alaa monta kertaa. Elämänikäisestä koulutuksesta on tullut välttämättömyys.

Koulutus ja sivistys eivät ole mitään hifistelyä, vaan paras turva työn saantiin. Suurta huolta herättääkin, ettei sadallatuhannella alle 30-vuotiaista nuorista ole toisen asteen koulutusta.

Kaksisataatuhatta aikuista on vailla vähintään toisen asteen koulutusta. Pelkällä peruskoulupohjalla on vaikeaa nykymaailmassa työllistyä, sillä niitä vanhanajan hanttihommia ei enää ole.

Suomalaisista alle 25-vuotiaista nuorista miehistä viidesosa ja yli 15 prosenttia nuorista naisista onkin työn tai koulutuksen ulkopuolella. Ilman ammatillista koulutusta olevien työurat ovat epävakaita ja lähes kymmenen vuotta muita lyhyempiä.

Yksinkertainen ratkaisu olisi oppivelvollisuusiän nostaminen. Euroopan maista ainoastaan Turkissa on Suomea lyhyempi oppivelvollisuus. Saksassa ja Hollannissa oppivelvollisuus kestää jopa neljä vuotta pidempään kuin Suomessa. Professorit Roope Uusitalo ja Juho Saari ovat myös kiinnittäneet asiaan huomiota.

Uusitalo mainitsee, että esimerkiksi USA:ssa oppivelvollisuusiän nosto on lisännyt 16-17-vuotiaiden koulunkäyntiä. Se on kasvattanut ihmisten ansiotuloja ja työllisyyttä sekä vähentänyt työttömyyttä, vankilaan joutumisriskiä, avioeroja, teiniraskauksia ja jopa riskiä kuolla seuraavan 10 vuoden aikana.

Viime hallituskaudella oppivelvollisuusiän nostaminen kaatui kysymykseen ilmaisen opetuksen kustannuksista.

Yhteiskunnalle tulee kuitenkin syrjäytymistä huomattavasti halvemmaksi pitää kaikki ihmiset mukana koulutuksessa ja sitä kautta työelämässä. Jokaiselle tulee tarjota mahdollisuus suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto ja myös päivittää osaamistaan työelämän muuttuvien tarpeiden mukaan.

Demokraatti 28.7.2017