Agenda

Tuloerojen kasvu on pysäytettävä

Meidän on saatava tulonjako ja verotus oikeudenmukaisiksi. Painopiste tulee siirtää työn verotuksesta omaisuuden ja sen tuoton verotukseen. Enemmän tienaavat maksavat enemmän -periaate pitää toteuttaa myös pääomaveron perimisessä.
Lue lisää

Jokaisesta lapsesta ja nuoresta on pidettävä huolta

Lasten hyvinvointi, päivähoito ja koulutus on säilytettävä korkealla suomalaisella hyvinvointitasolla ja niitä on kehitettävä edelleen. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava tasavertaiset mahdollisuudet elämässään. Lapsiperheiden heikentyneen toimeentulon korjaamiseksi mm. perhepoliittisten etuuksien tasoa on nostettava. Kunnallisen kotipalvelun mahdollisuus on annettava myös…
Lue lisää

Työstä saatava riittävä taloudellinen turva

Työnteon tulee kannattaa aina. Pätkä-, silppu-, vuokra- ja harmaan työn käyttö on saatava kuriin. Meidän on parannettava mahdollisuuksia työ- ja perhe-elämän yhdistämiseen sekä yksilöllisiin työaikaratkaisuihin kaikissa elämäntilanteissa. Työllisyysmäärärahojen nostolla tulee vähentää työttömyyttä. Koulutettu ihminen ansaitsee koulutustaan vastaavan työpaikan.
Lue lisää

Kenenkään ei pidä pelätä vanhenemistaan

Meidän on taattava aktiivinen, turvallinen ja ihmisarvoinen vanhuus sekä laadukkaat vanhuspalvelut kaikille. Myös seniorikansalaiset tarvitsevat riittävän toimeentulon. Inhimillistä ja hyvää sairaanhoitoa, hoivaa sekä kotipalveluita pitää olla saatavilla tarpeiden mukaan. Omaishoidon tuesta tulee tehdä jokaiselle kuuluva oikeus. Suomalainen sosialidemokraattien luoma sosiaaliturva…
Lue lisää