Tiedotteet

Tiedote 16.11.2012: Eloranta kysyy varusmiesten yhteiskunnallisten osallistumisoikeuksien turvaamisesta

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on jättänyt hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen koskien varusmiesten yhteiskunnallisten osallistumisoikeuksien turvaamista. Kysymyksessään Eloranta nostaa esiin tapauksen, jossa varusmiehelle ei myönnetty riittävän pitkää lomaa, jotta tämä olisi pystynyt hoitamaan tehtävänsä vaalilautakunnassa asiaankuuluvalla tavalla. – Mainitsemassani tilanteessa vaarantui…
Lue lisää

Tiedote 15.11.2012: Eloranta: Aurinkoenergian hyödyntämiseksi lisäponnistuksia

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) jätti 23.10.2012 hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän esitti huolensa Suomen vähäisistä panostuksista aurinkoenergian talteenottoon ja täysimääräiseen hyödyntämiseen. Elorannan mukaan ener­gia­te­hok­kuu­teen, ha­jau­tet­tuun uu­siu­tu­vaan ener­giaan, älykkäisiin sähköverkkoihin ja ener­gian va­ras­toin­tiin liit­tyy Suo­mes­sa­kin mer­kit­tä­viä bis­nes­mah­dol­li­suuk­sia, joita toistaiseksi ei…
Lue lisää

Tiedote 14.11.2012: Eloranta: Subjektiivinen päivähoito-oikeus osapäiväiseksi

Eduskunta kävi tiistaina 13.11.2012 lähetekeskustelun lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta. Hallitusohjelman mukaan päivähoitoa kehitetään tarjoamaan perheille mahdollisuuksia päivähoidon joustavampaan käyttöön. Jatkossa myös perheen oikeus samaan hoitopaikkaan säilyy vaikka lapsi olisi välillä kotihoidossa. – Toivottavasti tämä kannustaa äitiys – ja vanhempainvapailla…
Lue lisää

25.10.2012 Eloranta: Hepatiitti B –rokote tulee saada pikaisesti kansalliseen rokotusohjelmaan

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on jättänyt hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen koskien Hepatiitti B -rokotteen saamista kansalliseen rokotusohjelmaan. – Maahanmuuttajien määrä maassamme kasvaa jatkuvasti ja ihmisten matkustaminen ulkomaille on lisääntynyt, ja maailmalla yleisen hepatiitti B:n tartuntariski on näin ollen Suomessakin huomattavasti…
Lue lisää

23.10.2012 / Eloranta: Aurinkoenergian hyödyntämiseksi tarvitaan lisäponnistuksia

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on tänään jättänyt hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän esittää huolensa Suomen vähäisistä panostuksista aurinkoenergian talteenottoon ja täysimääräiseen hyödyntämiseen. Ympäristö- ja energiateknologian uusien sovellutusten käyttöönotosta linjataan myös hallitusohjelmassa. Elorannan mukaan ener­gia­te­hok­kuu­teen, ha­jau­tet­tuun uu­siu­tu­vaan ener­giaan, älykkäisiin sähköverkkoihin…
Lue lisää

10.10.2012 / Eloranta: Kelan ja THL:n tutkimusosastojen yhdistäminen ei ole ongelmatonta

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on jättänyt tänään hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen koskien hallitusohjelman kirjausta valtion sektoritutkimuslaitosten yhdistämisestä. Hallitusohjelman linjauksen puitteissa on herännyt keskustelu Kelan ja Työterveyslaitoksen tutkimuksen pilkkomisesta ja siirtämisestä THL:een. Elorannan mukaan uudistusta tehtäessä tulisi kuitenkin ottaa huomioon Kelan…
Lue lisää

1.10.2012: Rollaattoria käyttävät veloituksetta linja-autoon Turussa

Kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on tänään jättänyt Turussa valtuustoaloitteen liikkumisen apuvälineenä rollaattoria käyttävien liikuntarajoitteisten vapauttamisesta maksusta Turun paikallisliikenteessä. Eloranta huomauttaa aloitteessaan, että monet ikääntyneet ovat liikuntarajoitteisia ja käyttävät kävelyn apuna apuvälinettä eli ns. rollaattoria. Yhä useammat heistä kuitenkin pelkäävät…
Lue lisää

1.10.2012: Turku taistoon veroparatiiseja vastaan

Turun kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on tänään jättänyt valtuustoaloitteen siitä, että Turun kaupunki ei jatkossa enää tekisi yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, joilla on kytköksiä veroparatiiseihin. -Viime aikoina on uutisoitu paljon siitä, miten monet yritykset maksavat veron vain pienestä osasta…
Lue lisää

19.9.2012: Nuorisotakuun toteuttamisessa tarvitaan yksilöllisiä koulutusratkaisuja

Eduskunta käy tällä viikolla lähetekeskustelua ensivuoden talousarvioesityksestä. Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) nosti lähetekeskustelussa esiin erityisesti ensi vuoden alusta käyttöön otettavan nuorisotakuun. Vuoden 2013 alusta lukien jokaiselle peruskoulun päättävälle taataan jatkomahdollisuus lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Lisäksi…
Lue lisää

31.7.2012 / ELORANTA: YKSIN SUOMEEN TULLEIDEN TURVAPAIKANHAKIJALASTEN ASEMAAN PARANNUSTA

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) jätti 21.6.2012 hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen koskien yksin Suomeen tulleiden turvapaikanhakijalasten asemaa. Elorannan mukaan Suomeen yksin tulleiden lasten edustajajärjestelmää pitäisi arvioida uudelleen lapsen edun näkökulmasta. Kysymyksessään hän esitti huolensa siitä, että edustajien koulutuksessa ja koko järjestelmässä…
Lue lisää