Tarvitsemme väestöpoliittisen ohjelman

Suomen väestö kansainvälistyy nopeasti. Vaikka Suomi on perinteisesti ollut väestöä luovuttava maa, josta viimeisen 150 vuoden aikana on lähtenyt pysyvästi yli miljoona suomalaista, on tilanne nyt toinen. 1980-luvulta alkaen olemme olleet muuttovoittoinen maa, siten että viime vuosina muuttovoittoa on tullut noin 15000-17000 ihmisen verran. Nythän tilanne on aivan poikkeuksellinen kun pakolaiskriisin johdosta määrä on vähintäänkin […]

Soten uudet himmelit

Äkkipäätä katsottuna perusporvarihallituksen sote-malli näyttää lupaavalta. Kansalainen saa valita ihan minkä tahansa sote-keskuksen, maakunnan yhtiön, yksityisen yrityksen tai järjestön tuottaman, josta palvelunsa hakee. Tarvittaessa vaivansa hoitoa varten saa maksusetelin, jolla hoidon voi hakea mistä haluaa. Erikoissairaanhoidon osalta saa valita maakunnan liikelaitoksen, josta sitten saa asiakasseteleitä yksittäisiin toimenpiteisiin. Asiakasmaksut ovat samat kaikissa ja loppu katetaan verovaroilla. Alunperin […]

Luovasta tuhosta täystuhoon?

Luova tuho tarkoittaa rakennemuutosta, jossa vanhat rakenteet murtuvat ja uusia, korvaavia syntyy tilalle uusien teknologioiden sekä uusien toimintamallien myötä ja samalla tuottavuus kasvaa. Työpaikkoja häviää, mutta menetykset alkavat muuttua uusiksi työpaikoiksi uusille aloille. Tämä näkyy tänä päivänä työelämän rakenteen muuttumisessa globalisaation, digitalisaation ja robotisaation myötä. Tekninen kehitys uhkaa jopa 36 % ammateista seuraavien kahden vuosikymmenen […]

Otin SuPerin haasteen vastaan ja tutustuin vanhustenhoidon arkeen – Vanhustenhoidon arvostusta tarvitaan lisää

Otin Suomen lähi- ja perushoitajaliiton haasteen vastaan ja osallistuin vanhustenhoidon arkeen yhden työvuoron aikana Auran vanhustentaloyhdistyksen Mikonpolun palveluasuntolassa, jonka arjesta vastaava sairaanhoitaja Kirsi Kivimäki minulle kertoi. Arki sujuu Mikonpolulla rauhallisesti. Asukkaat saavat heräillä kukin omaan tahtiinsa omissa huoneissaan, pesulle pääsee vähintään kerran viikossa ja ruokailussa saa apua tarpeen mukaan, vaipoissa ei säästellä ja apuvälineitä, kuten […]

Eloranta: Hallituspuolueet vetivät maton oppilas- ja opiskelijahuoltolain alta

Tiedote 21.12.2016 Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta (sd.) kummeksuu hallituspuolueiden toimintaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutoksen yhteydessä. Eduskunta päätti tiistaina 8.12.2016 äänestyksessä (pääosin hallituspuolueiden kansanedustajien tuella) väljentää hallituksen alkuperäistä esitystä siten, että kuraattorin kelpoisuuden saavuttamiseksi soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneelta henkilöltä ei edellytetä edes hallituksen esityksen mukaisesti sosiaalityön aineopintoja, vaan kelpoisuuden voisivat tuoda joko määrittelemättömän sisältöiset sosiaalialan aineopinnot, […]

Eloranta: Eikö kuvataide ole enää kulttuuria?

Tiedote 20.12.2016 Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta (sd.) on huolissaan kuvataiteen asemasta ammatillisen koulutuksen reformissa. Työelämän ohjausryhmä ammatillisen tutkintorakenteen uudistamiseksi esittää väliraportissaan kuvallisen ilmaisun perustutkinnon poistamista kokonaan, ja sen sisällön siirtämistä osaksi media-alan perustutkintoa. Jatkossa kuvallisen ilmaisun osaamisala rinnastettaisiin audiovisuaaliseen viestintään, julkaisutuotantoon ja painoviestintään. Uusi perustutkinto kuuluisi tekniikan ja liikenteen alaan. Työelämän ohjausryhmä ehdottaa myös […]

Eloranta: Yhteinen uskonto- ja katsomustiedon opetus peruskouluun ja lukioon

Tiedote 19.12.2016 Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta on tehnyt kirjallisen kysymyksen kaikille oppilaille yhteisestä uskonto- ja katsomustiedon opetuksesta peruskoulussa ja lukiossa. Tässä uskonto- ja katsomustiedon oppiaineessa käsiteltäisiin laajasti eri uskontoja, maailmankatsomuksia ja arvokasvatusta. -Uskontojen merkitys yhteiskunnan ja kulttuurin ymmärtämiselle on keskeinen tämän päivän maailmassa, jossa globalisaatio sekä kansainvälinen liikkuvuus koko ajan lisääntyvät. Euroopan näkyvästi monikulttuurisissa […]