Eloranta: Suomen hyödynnettävä vahvuutensa entistä paremmin

Tiedote 6.12.2016 Suomi pärjää maailmalla vain korkeaan osaamiseen nojaten. Koulutus, tutkimus ja sen myötä edelläkävijäosaaminen ovat ne tekijät, jotka vievät meidät uuteen kasvuun painottaa kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta Maskun itsenäisyyspäivän juhlassa pitämässään puheessa. – Niitä aloja, joista me suomalaiset voimme ammentaa tulevaisuutta, voidaan kuvata kirjainsarjalla ABCD. A eli Arktisessa osaamisessa meillä on annettavaa. B eli Bioaloilla […]

Att slopa godisskatten ökar hälsokostnaderna

Regeringen har för avsikt att ta bort produktsskatten för godis och glass.  Borttagningen av godisskatten kommer att ge upphov till 100 miljoner euros  skatteförlust för staten, vilket man tänker gottgöra med t.ex. nedskärningar av de svagas  förmåner.  Det är frågan om en lika stor intäktsförlust som de kommande nedskärningarna i läkemedelsutgifter, där diabetikernas medicinersättning fortfarande […]

SDP: Suomen koulutustaso nousuun – tulevaisuus syntyy osaamisesta

Tiedote 30.11.2016 SDP julkaisi tänään koulutuspoliittisen ohjelman, jonka päätavoitteena on kääntää suomalaisten osaamistason nousuun. Tämän SDP tekee uudistamalla koko koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen niin, että se vastaa paremmin tulevaisuuden osaamisen tarpeisiin. – Ensimmäistä kertaa sataan vuoteen Suomen osaamistaso on kääntynyt laskuun. Tätä tilannetta ei voi hyväksyä, vaan nyt vaaditaan rohkeita uudistuksia ja tulevaisuuden visiota suunnan kääntämiseksi. […]

Nuvan kummivaltuutetut haluavat nuorisovaltuuston edustuksen lautakuntiin

TIEDOTE 14.11.2016 Turun nuorisovaltuuston kummivaltuutetut Eeva-Johanna Eloranta, sd., Niina Ratilainen, vihr., ja Saara-Sofia Siren, kok., esittävät tänään jättämässään valtuustoaloitteessa, että kaupunginhallitus valmistelee päätöksen nuorisovaltuuston edustajien nimeämisestä kaupungin lautakuntiin, jaostoihin ja muihin vaikuttajaryhmiin. – On tärkeää kasvattaa lapsia ja nuoria demokratiaan. Edellytys tälle on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Kunnilla […]

Eloranta: Vanhuspalveluiden osaamisvaatimuksia heikennetään, eikö geriatreja enää tarvita?

Tiedote 28.10.2016 Kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta (sd.) ihmettelee hallituksen kaavailemia vanhuspalvelulain heikennyksiä, jotka on tällä viikolla tuotu eduskunnan käsittelyyn. Nykylain mukaan kunnan käytettävissä on oltava ikääntyvän väestön hyvinvointia ylläpitävää monipuolista asiantuntemusta. Erityisasiantuntemusta on oltava ainakin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, gerontologisen hoito- ja sosiaalityön, geriatrian, lääkehoidon, ravitsemuksen, monialaisen kuntoutuksen sekä suun terveydenhuollon alalta. […]

Eloranta: Valtion otettava vihdoin vastuu vammautuneiden ja sairastuneiden varusmiesten hoidosta ja toimeentulosta

Tiedote 19.10.2016 Maanpuolustus Suomessa perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja suureen reserviin. Valtiolla on siten suuri vastuu kansalaisistaan myös asepalveluksessa. Sotilastapaturmasta ja palvelussairaudesta vahingoittuneella tai sairastuneella ja hänen omaisellaan on oikeus korvaukseen valtion varoista. Voimassa olevaa sotilastapaturmalakia on sovellettu vuoden 1991 alusta. Käytännön tasolla laki jättää kuitenkin vammautuneet tai sairastuneet varusmiehet useissa tapauksissa itse kustantamaan hoitonsa ja […]

Eloranta: Karkkiveron poisto lisää terveysmenoja

Tiedote 18.10.2016 Kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta (sd.) arvostelee kovin sanoin hallituksen aietta poistaa makeisten ja jäätelön valmistevero ensi vuoden alusta. – Verosta luopuminen aiheuttaa valtiolle yli 100 miljoonan euron vuosittaisen verotuottomenetyksen, joka katetaan muilla keinoilla mm. heikommassa asemassa olevien etuusleikkauksilla. Kyseessä on lähes saman suuruinen tulojen menetys kuin tulevat lääkemenojen leikkaukset, joissa […]