Eloranta: Joululahjarahoja lukutaidon parantamiseen sekä oppimisvaikeuksien tukeen ja arviointiin

Etusivu,Tiedotteet

Valtion talousarvion jakamattomasta varasta eli niin sanotusta eduskunnan joululahjarahasta kohdistetaan valtiovarainvaliokunnan mietinnössä ensi vuonna rahaa yli 2 miljoonaa euroa lukutaidon parantamiseen ja erilaisiin luku- ja kirjoitustaitoa vahvistaviin tarkoituksiin.

– Eduskunnan joululahjarahoilla laitettiin alulle kansallinen lukutaitostrategia vuonna 2020. Sen jatkoksi laadittiin seuraavina vuosina niin ikään joululahjarahojen turvin kansallinen lukutaito-ohjelma. Joululahjarahojen turvin on edistetty lukutaidon vahvistamista jokaisena vuonna tällä hallituskaudella. Tästä olen erittäin tyytyväinen, sillä heikkojen lukijoiden osuus on vuosien saatossa lisääntynyt merkittävästi. Heidän määränsä on esimerkiksi Pisa-tutkimusten mukaan tuplaantunut 7 %:sta 14 %:iin.  Erityisesti heikosti lukevien poikien määrä on kasvanut ja poikien ja tyttöjen välinen ero on OECD-maiden suurin, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, valtiovarainvaliokunnan sivistysjaoston jäsen, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) kertoo.

Kansallisen lukutaitostrategian ja lukutaito-ohjelman päätavoitteena on löytää keinot lukutaidon vahvistamiseen. Valiokunta myönsi ensi vuodelle 1 500 00 euroa lukutaito-ohjelman toimeenpanoon ja 50 000 euroa Nuori Aleksis-kirjallisuusraatien järjestämiseen kouluissa.

Lisäksi Lukulahja lapselle-ohjelman jatkamiseen, jolla jokaiselle perheelle annetaan neuvolassa lastenkirjalahja, osoitetaan 300 00 euroa. Tekstin talon käynnistämiseen osoitetaan 300 000 euroa ja Suomen sanataideopetuksen seuralle 200 000 euroa mikä molemmat vahvistavat mm. koulujen kanssa tehtävää lukutaitotyötä.

– Oppimisen edellytyksenä on, että oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja arviointi sekä oppimisen tukeminen otetaan entistä vahvemmin huomioon koko koulupolulla. Olenkin iloinen siitä, että osoitamme ensi vuodelle joululahjarahaa 200 000 euroa oppimisvaikeuksien tuki- ja arviointityökalujen kehittämiseen, eduskunnan erilaisten oppijoiden tukiryhmän puheenjohtajana toimiva Eloranta iloitsee.

Kuvataiteen osalta ilonaiheena ensi vuoden budjetissa on, että eduskunnan toiveena pitkään ollut näyttelypalkkiojärjestelmä on nyt vakiinnutettu. Tulevaisuudessa on tärkeätä, että mallia laajennetaan myös museoita pienemmille toimijoille. Kuvataiteilijoiden toimintaa tukee myös se, että joululahjarahoilla Kansallisgallerian kokoelman kartuttamiseen osoitetaan 100 000 euroa ja Valtion taideteostoimikunnalle 100 000 euroa suomalaisten nykytaiteilijoiden teosten hankintaan, Eloranta toteaa.